Et profilbilde

Førsteamanuensis
Paula Utigard Sandvik { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Paula Utigard Sandvik", "tel": "Telefon: 51832641", "email": "paula.u.sandvik@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling fornminner
Rom AM A-507

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Martens, Vibeke Vandrup; Myrvoll, Elin Rose; Bergersen, Ove; Vorenhout, Michel; Sandvik, Paula Utigard; Denham, Sean Dexter (2017). InSituFarms. Archaeological Deposits in a Changing Climate Case Baŋkgohppi, Unjárgga gielda/Nesseby k., Finnmark. Norsk institutt for kulturminneforskning. ISBN 978-82-8101-229-5. 124 s.
 • Lillehammer, Grete Kirsten Grimsrud; Bakkevig, Sverre; Bang-Andersen, Sveinung; Bakke, Bitten; Hollund, Hege Ingjerd; Jensen, Christin E; Kristoffersen, Siv; Løken, Trond; Nitter, Marianne; Petersson, Håkan; Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Ravn, Mads; Selsing, Lotte; Sandvik, Paula Utigard; Soltvedt, Eli-Christine (2016). Kulturarv i nåtid og framtid. Arkeologisk Museum i Stavanger. ISBN 978-82-7760-168-7. 322 s.
 • Sandvik, Paula Utigard (2015). Naturhistoriske undersøkingar frå Tusenårsstedet Stavanger torg, Bergjeland gnr. 55, Stavanger k.. Arkeologisk museum UiS.
 • Sandvik, Paula Utigard; Martens, Vibeke Vandrup; Bergersen, Ove; Myrvoll, Elin Rose; Vorenhout, Michel; Denham, Sean Dexter (2015). InSituFarms. Archaeological Deposits in a Changing Climate. Case: Baŋkgohppi, Unjárgga gielda/Nesseby k., Finnmark. Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). 90 s.
 • Sandvik, Paula Utigard; Martens, Vibeke Vandrup; Bergersen, Ove; Vorenhout, Michel (2015). InSituFarms. Archaeological Deposits in a Changing Climate. Case: Voldstad, Harstad k., Troms.. Norsk institutt for kulturminneforskning. 90 s.
 • Fredh, Daniel Erik; Westling, Sara; Sandvik, Paula Utigard (2014). Naturvitenskapelige undersøkelser i Prinsenkrysset, gnr. 402, bnr. 370, 374 Trondheim k, Sør-Trøndelag. AM Oppdragsrapport C. AM, UiS. 20 s.
 • Sandvik, Paula Utigard; Westling, Sara; Fredh, Daniel Erik (2014). Naturvitenskapelige undersøkelser på Thora Storm-tomta i Bispegata 20, gnr. 403, bnr. 59 Trondheim k, Sør-Trøndelag. AM Oppdragsrapport C. AM, UiS. 28 s.
 • Sandvik, Paula Utigard; Virnovskaia, Tamara (2014). Rapport frå analysar av makro subfossil i to prøver frå Bjorland gnr./bnr. 23/4, hå k. ID 161002.. Arkeologisk museum UiS.
 • Sandvik, Paula Utigard; Westling, Sara; Fredh, Daniel Erik (2014). Naturvitenskapelig undersøkelse på Thora Storm-tomta i Bispegata 20, gnr. 403, bnr. 59 Trondheim k., Sør-Trøndelag.. Arkeologisk museum UiS.
 • Jensen, Christin E; Sandvik, Paula Utigard; Storstad, Trond Magne; Virnovskaia, Tamara (2013). Mohalsen I, Vega k., Nordland. Analyser av makro- og mikrosubfossil samt trekull i prøver fra VM NTNUs undersøkelse i 2012. Oppdragsrapport C 2013/6. Arkeologisk Museum i Stavanger. 11 s.
 • Sandvik, Paula Utigard; Virnovskaia, Tamara; Amundsen, Jon Erik Strange (2012). Analyse av makrosubfossil frå Kvernevikvegen, FV 409, Nedre Tasta gnr. 29/42 Stavanger kommune, Rogaland. Supplert og korrigert utgåva av 2011/9. Arkeologisk museum Universitetet i Stavanger.
 • Sandvik, Paula Utigard (2009). Analyse av makro- og mikrofossil i sedimentprøver frå Prinsens gate 65/Olav Tryggvasons gate 45-51, gnr./bnr. 402/24 Trondheim kommune, Sør-Trøndelag. TA2008/20. AM Oppdragsrapport 2009/17. Arkeologisk museum UiS.
 • Sandvik, Paula Utigard (2009). Analyse av makro- og mikrofossil i sedimentprøver frå Residencekvartalet, Munkegt. 26 gnr./bnr. 402/193 Trondheim kommune, Sør-Trøndelag. TA2009/06. Arkeologisk museum UiS.
 • Sandvik, Paula Utigard (2009). Analyse av makrofossil i sedimentprøver frå Bergsodden, Harstad k., Troms. Arkeologisk museum UiS.
 • Sandvik, Paula Utigard (2009). Analyse av makrofossil i tre sedimentprøver frå Roligheten gnr. 1048712, Hornes gnr. 1005/1 og Vestberg gnr. 1143/1 i sarpsborg k., Østfold. Arkeologisk museum UiS.
 • Sandvik, Paula Utigard (2009). Hunstadneset gnr. 40/7, Kvæfjord k., Troms: analyse av makrofossil. Arkeologisk museum Universitetet i Stavanger.
 • Sandvik, Paula Utigard; Jensen, Christin (2009). Analyse av makro- og mikrofossil i sedimentprøver frå Staver-Bryn-prosjektet ved KHM, UiO. Universitet i Stavanger, Arkeologisk museum. 65 s.
 • Sandvik, Paula Utigard; Jensen, Christin (2009). Analyse av makro- og mikrofossil i sedimentprøver frå den arkeologiske undersøkinga på Hellvik gnr. 60/13 m. fleire, Eigersund k., Rogaland. Arkeologisk museum UiS.
 • Sandvik, Paula Utigard; Jensen, Christin (2009). Staver-Bryn prosjektet, KHM UiO: Analyse av makro- og mikrofossil. Arkeologisk museum UiS.
 • Sandvik, Paula Utigard; Martens, Vibeke Vandrup (2009). Norsk Standard prNS 9451 Kulturminne - Krav til miljøovervåkning av kulturlag.
 • McLees, Christopher; Espelund, Arne Wang; Sandvik, Paula Utigard; pagoldh, monica (1989). Smedene på Ørene. Metallverksteder i middelalder-Trondheim. Rapport fra utgravningene i Mellager-kvartalet 1987. Riksantikvaren, Utgravningskontoret i Trondheim. 256 s.
 • Sandvik, Paula Utigard (2012). Gullkorn - Frø til nytte og glede.
 • Sandvik, Paula Utigard; Thun, Terje (2017). The environment. Prosjektet MedHeal600; 2017-08-17 - 2017-08-19.
 • Aalen, Kristin; Hjemgaard, Ann Kathrine Meeks; Sandvik, Paula Utigard; Denham, Sean Dexter; Soltvedt, Eli-Christine; Ytterdal, Anne; Hollund, Hege Ingjerd (2015). Kulturminnevern. Publikumsomvisning i Stavanger domkirke. Lær om skjeletter og vinranker i Domkirken.. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2015-10-27.
 • Martens, Vibeke Vandrup; Vorenhout, Michel; Bergersen, Ove; Sandvik, Paula Utigard; Hollesen, Jørgen (2015). Research and monitoring on conservation state and preservation conditions in unsaturated archaeological deposits of a medieval farm mound in Troms and a late Stone Age midden in Finnmark, Northern Norway. Thurgau Amt für Archäologie; 2015-04-12 - 2015-04-17.
 • Sandvik, Paula Utigard (2015). Makroskopiske og mikroskopiske subfossil frå Baŋkgohppi og Voldstad som grunnlag for vurdering av bevaringsforhold.. NIKU; 2015-11-25 - 2015-11-26.
 • Sandvik, Paula Utigard (2015). Shit happens. Skjelett og toalett frå mellomalder-Stavanger. NFR og UiS;
 • Sandvik, Paula Utigard (2015). Shit matters! Skjelett og toalett frå mellomalderen i Stavanger. NFR og UiS; 2015-09-22.
 • Sandvik, Paula Utigard; Soltvedt, Eli-Christine; Hollund, Hege Ingjerd; Denham, Sean Dexter; Ytterdal, Anne; Hjemgaard, Ann Kathrine Meeks (2015). Mellom himmel og jord - bli kjend med Domkyrkja på nytt!. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger;
 • Lillehammer, Grete; Hollund, Hege Ingjerd; Bøe, Ellen Tjørnhom; Sandvik, Paula Utigard; Ruud, Bente (2014). Exhibitions as Models for the Future. In Third Space: Mediation in the Walks of People. UNI-MUS: Formidling som kunnskapsgenererende virksomhet; 2014-11-19 - 2014-11-21.
 • Sandvik, Paula Utigard (2014). De døde under Domkirken. NFR og UiS;
 • Sandvik, Paula Utigard (2014). Dei døde under Domkyrkja. NFR og UiS;
 • Sandvik, Paula Utigard (2014). How to exploit data in museums storages: The skeletons from Stavanger Cathedral. Arkeologisk museum; 2014-04-02 - 2014-04-03.
 • Sandvik, Paula Utigard (2014). InSituFarms - results from 2013 investigations at Voldstad and Bankgohppi. NIKU; 2014-10-07 - 2014-10-08.
 • Sandvik, Paula Utigard (2014). Skjeletta frå Stavanger domkyrkje. AM UiS skjelettutvalet under Etisk komite for fo;
 • Sandvik, Paula Utigard (2014). The InSituFarms Project. Arkeologisk museum UiS; 2014-04-02 - 2014-04-03.
 • Sandvik, Paula Utigard; Martens, Vibeke Vandrup (2014). InSituFarm-prosjektet. Arkrologisk museum UiS;
 • Sandvik, Paula Utigard; Martens, Vibeke Vandrup (2014). NFR-prosjektet InSituFarm. Arkeologisk museum UiS;
 • Sandvik, Paula Utigard; Martens, Vibeke Vandrup (2014). The InSituFarm Project. Institute of Archaeology Iceland v. Gardar Gudmundsson; 2014-08-24 - 2014-08-29.
 • Sandvik, Paula Utigard; van der Sluis, Laura; Hollund, Hege Ingjerd; Denham, Sean Dexter; Kars, Henk (2014). Olde bones, new knowledge. A palaeodietary study using stable isotop analysis of Norwegian human and faunal material.. Queens University Belfast; 2014-10-18 - 2014-10-19.
 • van der Sluis, Laura; Hollund, Hege Ingjerd; Denham, Sean Dexter; Sandvik, Paula Utigard; Kars, Henk (2014). Old bones, new knowledge. A palaeodietary study using stable isotop analysis of Norwegian human and faunal material.. Queens University Belfast; 2014-10-18 - 2014-10-19.
 • van der Sluis, Laura; Hollund, Hege Ingjerd; Denham, Sean Dexter; Sandvik, Paula Utigard; Kars, Henk (2014). Old bones, new knowledge: A palaeodietary study using stable isotope analysis of Norwegian human and faunal skeletal material. 2014-10-17 - 2014-10-19.
 • Sandvik, Paula Utigard (2013). Nye bitar til puslespelet Stavanger. VM NTNU; 2013-06-07 - 2013-06-09.
 • Sandvik, Paula Utigard (2013). Spora i jorda: livets memoarer.
 • Sandvik, Paula Utigard (2012). Gamle frø er nyttige.
 • Sandvik, Paula Utigard (2012). Realfag illustrert med døme frå undersøkingar av skjelett. Foredrag om naturvitskap for avgangsklassen i realfag ved St. Olav vgs. Stavanger. Arkeologisk museum Universitetet i Stavanger; 2012-02-13.
 • Soltvedt, EliChristine; Sandvik, Paula Utigard (2012). Viltvoksende nytteplanter.
 • Sandvik, Paula Utigard (2011). Døde borgere gjenoppstår. Oslo, Aftenposten. [Avis]; 2011-05-10.
 • Sandvik, Paula Utigard (2011). Hirse i fortida. Universitetet i Umeå, Sverige; 2011-08-17 - 2011-08-19.
 • Sandvik, Paula Utigard (2011). Levde liv. Stavanger Rotary Vest; 2011-03-28.
 • Sandvik, Paula Utigard (2011). Levde liv - Undersøkingar av skjelettmateriale frå grunnen under Stavanger Domkyrkje.
 • Sandvik, Paula Utigard (2011). Når dei daude vaknar. Ågesentunet;
 • Sandvik, Paula Utigard (2011). Skjelett som forskingsobjekt. Arkeologisk museum; 2011-02-28.
 • Sandvik, Paula Utigard; Petersén, Anna (2011). The rural iron-age landscape and the rural-urban connection as revealed at Nidarneset, Trondheim, Norway. 2011-08-22 - 2011-08-23.
 • Sandvik, Paula Utigard; Petersén, Anna (2010). Anthropogenic sediments as cultural heritage: an archive of objects, fossils or molecules?. 2010-09-01 - 2010-09-05.
 • Sandvik, Paula Utigard; Petersen, Anna Helena (2010). Management of a protected cultural monument: Examples from the medieval town of Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway. Aboa Vetus - museum, Turku; 2010-02-18 - 2010-02-20.
 • Sandvik, Paula Utigard (2009). Avfall - dagliglivets kulturminner. [Avis]; 2009-06-20.
 • Sandvik, Paula Utigard; Soltvedt, Eli-Christine (2009). Planter i forhistorai - døme frå E18 og E6. 2009-04-20 - 2009-04-21.
 • Soltvedt, Eli-Christine; Sandvik, Paula Utigard (2009). Presentasjon av arkeobotaniske resultater fra E18- og E6- prosjektene i henholdsvis Vestfold og Østfold. 2009-04-20 - 2009-04-21.
 • Sandvik, Paula Utigard (2008). Livet ved Nidarosen.
 • Sandvik, Paula Utigard (2008). Naturvitenskapelig syntese.
 • Bårdseth, Gro Anita; Rødsrud, Christian L.; Sageidet, Barbara Maria; Sandvik, Paula Utigard (2007). Summary.
 • Bårdseth, Gro Anita; Sageidet, Barbara Maria; Sandvik, Paula Utigard (2007). Kapittel 2. Åkrar og ardspor frå førromersk jarnalder. Grøfter og kulturlag frå førromersk jarnalder og eldre romartid. Rydningsrøyser frå uviss tid på Utne (lokalitet 6).
 • Bårdseth, Gro Anita; Sageidet, Barbara Maria; Sandvik, Paula Utigard (2007). Kapittel 4. Åkrar og ardspor frå seinneolitikum, yngre bronsealder og førromersk jarnalder. Busetjings- og aktivitetsspor frå seinmesolitikum til mellomalder på Bjørnstad Søndre og Nordre (lokalitet 9, 10, 13 og 13B).
 • Bårdseth, Gro Anita; Sageidet, Barbara Maria; Sandvik, Paula Utigard (2007). Kapittel 5. Busetjingsspor og mogleg hall frå yngre jarnalder på Bjørnstad Søndre (lokalitet 11).
 • Vikshåland, Leif Håvard; Sageidet, Barbara Maria; Sandvik, Paula Utigard (2007). Kapittel 11. Bustgård. Neolittisk kulturlag, helleristninger fra bronsealder og hus fra eldre jernalder (lokalitet 33 og 34).
 • Vikshåland, Leif Håvard; Sageidet, Barbara Maria; Sandvik, Paula Utigard (2007). Kapittel 8. Solberg Nordre. Helleristninger og boplasspor fra bronsealder og eldre jernalder (lokalitet 27).
 • Sandvik, Paula Utigard (2011). Når dei daude vaknar. Ukjent.
 • Sandvik, Paula Utigard (2010). Når dei daude vaknar.
 • Sandvik, Paula Utigard (2009). Nytteplanter i i dagens hage på Ullandhaug og plantene i forhistoria.
 • Sandvik, Paula Utigard; Soltvedt, Eli-Christine (2009). Innspel til dei norske universitetsmusea sitt arbeide med å etablere eit NFR-program for museumsforsking.