MENY

Forelesning om samvalg og samskaping i helsetjenesten

Velkommen til åpen forelesning om samvalg og samskaping i pasientens helsetjeneste: muligheter og utfordringer med professor Glyn Elwyn ved The Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice, USA.

Samvalg og samskaping i helsetjenesten har stort fokus i Norge og internasjonalt. Samvalg og samskaping skal bidra til personsentrerte helsetjenester med høy kvalitet som er utformet i samsvar med pasientens preferanser og behov.

For å lykkes vil det kreve holdningsendring, kompetanseutvikling og bruk av informasjonsverktøy og teknologi. Fordelen kan bli betydelige men det vil også by på utfordringer.

Forelesningen vil være på engelsk, og er åpen for alle interesserte.

Forelesningen holdes av professor Glyn Elwyn ved The Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice, USA. Han leder et internasjonalt tverrfaglig forskergruppe som undersøker implementeringen av samvalg i kliniske beslutninger.

Han har utviklet Option Grid som er et evidensbasert beslutnings-støtteverktøy som gir pasienter muligheten til å velge den behandling som passer dem best, lisensiert i 2017 til EBSCO Health.