MENY

Ansatte og barnehagebarns forventninger til det å «være normal»

Liv Mette Strømme disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap. Hun har utforsket normalitet i barnehagen sett fra perspektivene til ansatte og barn i alderen tre til fem år.

Hvordan fortolkes normalitet, og hva betyr det å være et «normalt barn» i barnehagen? Det er blant det Liv Mette Strømme undersøker  i doktorgradsavhandlingen «Normalitet i barnehagen. Ansatte og barns forventninger til det å ‘være normal’».

Strømme har også sett på hvilke mulighetsrom som blir tilgjengelige for barn når det gjelder å være «seg selv» i lys av forventninger til normalitet. 

Hun oppdaget at normalitet uttrykkes som forventninger relatert til verdier og normer for hvordan barn bør være og forholde seg i fellesskapet med andre. Hovedresultatet er at «det normale barnet» er et rasjonelt barn som tenker fornuftig, og som kontrollerer sine følelser og sin kropp ved å lytte til sin indre fornuftsstemme.

Diskusjonen i avhandlingen analyserer ulike dilemma relatert til forventninger om normalitet for barn, men også for ansatte i barnehagen.

Liv Mette Strømme sier hennes håp er at forskningsresultatene kan belyse og bevisstgjøre rundt et tatt-for-gitt fenomen som normalitet, og hvordan barnehager fortolker hva som er normalt. 

Bedømmelseskomiteen vil bestå av professor Anne Greve ved Institutt for barnehagelærerutdanning  ved OsloMet, professor Peter Karlsudd, Institutionen för pedagogik och lärande ved Linnéuniversitetet og førsteamanuensis Margrethe Jernes ved Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger.

Prøveforelesningen, med tildelt emne «Hvordan kan livsverdensfenomenologi bidra til en kontinuerlig diskusjon
om normalitet, som et alternativ til program som legger standardiserte løsninger til grunn?», begynner klokken 10.00. Selve disputasen begynner klokken 12.00. 

Alle interesserte er velkomne, både til prøveforelesning og disputas!

Ansatte og barnehagebarns forventninger til det å «være normal»