Et profilbilde

Prorektor for utdanning
Astrid Birgitte Eggen { "honorific-suffix": "Prorektor for utdanning", "fn": "Astrid Birgitte Eggen", "tel": "Telefon: 51831023", "email": "astrid.b.eggen@uis.no" }

Avdeling/enhet Prorektor for utdanning
Institutt/senter Prorektor for utdanning
Rom AR T-302

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Thygesen, Ragnar; Eggen, Astrid Birgitte (2015). Bridging summative and formative assessment for children with special needs. I: Transitions in the field of special education. Theoretical perspectives and implications for practice. Waxmann Verlag. ISBN 978-3-8309-3117-1. s. 233-250.
 • Kristiansen, Christine Watne; Eggen, Astrid Birgitte (2014). Vurdering som skapende læring. I: Tilpasset opplæring- i forskning og praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202419011. s. 81-102.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2011). Agency as the Ability and Opportunity to Participate in Evaluation as Knowledge Construction. European Educational Research Journal. ISSN 1474-9041. Volum 10. Hefte 4. s. 533-544. DOI: eerj.2011.10.4.533.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2011). Vurdering for skoleutvikling. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205400207. 229 s.
 • Gradovski, Mikhail; Eggen, Astrid Birgitte (2011). Avoiding the dichotomy of theory and practice: applying critical theoretical discourse as a methodological background for a school development project within the area of assessment. I: Proceedings of the 15th Biennial of the International Study Association on Teachers and Teaching (ISATT), Back to the Future: Legacies, Continuities and Changes in Educational Policy, Practice and Research. University of Minho. ISBN 978-989-8525-00-0. s. 83-84.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2010). Bedömning och skolans demokratimål. I: Bedömning i och av skolan : praktik, principer, politik. Studentlitteratur AB. ISBN 978-91-44-05681-4.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2010). PISAs gyldighet blant skoleledere og lærere. I: PISA sannheten om skolen?. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01487-6. s. 281-297.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2010). Samarbeid mellom kompetansemiljøer, skoleeiere og skoler- praksier med ulike anliggende?. I: Skoleutvikling i praksis. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01596-5. s. 168-186.
 • Dobson, Stephen; Eggen, Astrid Birgitte; Smith, Kari (2009). Innledning: Vurdering som prosess ; Vurdering av, vurdering for og som læring ; Vurdering og syn på læring og kunnskap ; Vurdering som kompetanse og kultur. I: Vurdering, prinsipper og praksis : nye perspektiver på elev- og læringsvurdering. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-39173-4. s. 11-16.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2009). Vurdering og validitet. I: Vurdering, prinsipper og praksis : nye perspektiver på elev- og læringsvurdering. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-39173-4. s. 40-56.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2009). Vurdering, evaluering og læreplaner som kunnskapsområde. I: Vurdering, prinsipper og praksis : nye perspektiver på elev- og læringsvurdering. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-39173-4. s. 75-92.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2008). Vurderingskompetanse og definisjonsmakt. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Hefte 1.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2007). Vurderingskompetanse og definisjonsmakt. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volum 91. Hefte 2. s. 150-164.
 • Møller, Jorunn; Eggen, Astrid Birgitte; Langfeldt, Gjert; Fuglestad, Otto Laurits; Eggen, Astrid Birgitte; Vedøy, Gunn; Møller, Jorunn; Presthus, Anne-Marie; Fuglestad, Otto Laurits; Langfeldt, Gjert; Langfeldt, Gjert; Presthus, Anne Marie; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Vedøy, Gunn (2007). Successful Leadership Based on Democratic Values. I: Successful Principal Leadership in Times of Change. Springer Publishing Company. ISBN 978-1-4020-5515-7.
 • Møller, Jorunn; Eggen, Astrid Birgitte; Fuglestad, Otto Laurits; Langfeldt, Gjert; Presthus, Anne-Marie; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Vedøy, Gunn (2007). Successful Leadership based on Democratic Values. I: Successful Principal Leadership in Times of Change. An International Perspective. Springer Publishing Company. ISBN 978-1-4020-5515-7. s. 71-86.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2006). Marivolden skole. Skolen i relasjon til lokalsamfunnet. I: Ledelse i anerkjente skoler. Universitetsforlaget.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2006). Marivolden skole. Skolen i relasjon til lokalsamfunnet. I: Ledelse i anerkjente skoler. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-00826-4.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2006). Verdsetting gjennom vurderingspraksis. I: Ledelse i anerkjente skoler. Universitetsforlaget.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2006). Verdsetting gjennom vurderingspraksis. I: Ledelse i anerkjente skoler. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-00826-4.
 • Møller, Jorunn; Eggen, Astrid Birgitte (2005). Team Leadership in Upper Secondary Education. School Leadership and Management. ISSN 1363-2434. Volum 25. Hefte 4. s. 331-347.
 • Møller, Jorunn; Eggen, Astrid Birgitte; Fuglestad, Otto L.; Langfeldt, Gjert; Presthus, Anne-Marie; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Vedøy, Gunn (2005). Successful school leadership - The Norwegian case. Journal of Educational Administration. ISSN 0957-8234. Volum 43. Hefte 6.
 • Møller, Jorunn; Eggen, Astrid Birgitte (2005). Team Leadership in Upper Secondary Education. School Leadership and Management. ISSN 1363-2434. Volum 25. Hefte 4.
 • Møller, Jorunn; Eggen, Astrid Birgitte; Fuglestad, Otto Laurits; Langfeldt, Gjert; Fuglestad, Otto Laurits; Presthus, Anne Marie; Eggen, Astrid Birgitte; Langfeldt, Gjert; Langfeldt, Gjert; Møller, Jorunn; Vedøy, Gunn; Presthus, Anne Marie; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Vedøy, Gunn (2005). Successful school leadership: the Norwegian case. Journal of Educational Administration. ISSN 0957-8234. Volum 43. Hefte 6. s. 584-594.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2004). Teacher Assessment Literacy beyond Technicalities and Intuition. Studies in Educational Policy and Educational Philosophy. ISSN 1652-2729. Hefte 2.
 • Eggen, Astrid Birgitten (2003). Sigma; A case of teacher reflection within formative student assessment. I: Skolan och tusenårsskiftet. En vänbok till Ulf P. Lundgren. Uppsala Universitet. ISBN 91-87252-49-X. s. 97-114.
 • Eggen, Astrid Birgitten; Knain, Erik (2003). Naturfaget til eleven eller eleven til naturfaget. I: Naturfagdidaktikk. Perspektiver Forskning Utvikling. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-31477-2. s. 264-295.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2003). Sigma; A case of teacher reflection within formative student assessment. I: Skolan och tusenårsskiftet. En vänbok till Ulf P. Lundgren. Uppsala Universitet.
 • Eggen, Astrid Birgitte; Knain, Erik (2003). Naturfaget til eleven eller eleven til naturfaget?. I: Naturfagdidaktikk. Perspektiver Forskning Utvikling. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-31477-2. s. 264-295.
 • Hauge, Trond Eiliv; Eggen, Astrid Birgitte; Grøterud, Marit; Nilsen, Bjørn S; Nilsen, Bjørn S (2002). Europe - Norway. I: World Class Schools. Routledge Falmer.
 • Hauge, Trond Eiliv; Eggen, Astrid Birgitten; Grøterud, Marit; Nilsen, Bjørn S. (2002). World Class Schools: the case studies of more effective and less effective schools in different countries. Europe - Norway. I: World Class Schools. International perspectives on school effectiveness. RoutledgeFalmer. ISBN 0-415-25348-9. s. 178-204.
 • Eggen, Astrid Birgitten (1995). The GOALS Study: Analysis and Implications. I: Measuring what students learn. OECD Publishing. s. 180-195.
 • Dobson, Stephen; Eggen, Astrid Birgitte; Smith, Kari (2009). Vurdering, prinsipper og praksis : nye perspektiver på elev- og læringsvurdering. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-39173-4. 311 s.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2009). Vurdering og læreplaner som kunnskapsområde for læreren. Fremmedspråksenteret. 30 s.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen; Eggen, Astrid Birgitte; Elstad, Eyvind (2009). Kunnskapsløftet - fra ord til handling. rapport fra et skoleutviklingsprosjekt til utdanningsetaten i Oslo. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling. ISBN 9788290904901. 309 s.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2008). Demokrati, Assessment og Validitet. Diskurser og praksiser som omhandler skolevurdering og elev-vurdering. Høgskolen i Lillehammer. 200 s.
 • Eggen, Astrid Birgitten (2004). Alfa and Omega in Student Assessment; Exploring Identities of Secondary School Science Teachers. Utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 549 s.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2004). Alfa and Omega in Student Assessment. Exploring Identities of Secondary School Science Teachers. Faculty of Education, University of Oslo.
 • Forsberg, Eva; Eggen, Astrid Birgitten (2003). Skolan och tusenårsskiftet. En vänbok till Ulf P. Lundgren. Uppsala Universitet. ISBN 91-87252-49-X. 260 s.
 • Eggen, Astrid Birgitten (1997). Rapport fra Prosjektene: "Geografi i den videregående skolen: Fra Hefner og Knudsen til Reform 94" og "Geografifaget og Reform 94". Program for skoleforskning. 80 s.
 • Eggen, Astrid Birgitten (1997). Rapport fra to prosjekter: "Elevvurdering i kroppsøving" og "Lærerroller og elev-roller i tekst". Program for skoleforskning. 80 s.
 • Eggen, Astrid Birgitten; Marion, Peter Van (1997). The National Environmental Programme for Action-oriented interdisciplinary Environmental Training in the School's Own Area. An Evaluation of the Development of the Su-Programme "Water". Program for Educational Research. 60 s.
 • Eggen, Astrid Birgitte; Hauge, Trond Eiliv; Birkemo, Asbjørn; Grøterud, Marit; Nilsen, Bjørn S. (1994). Læringskvalitet i skolen. Rapport I fra prosjektet "International School Effectiveness Research Project". Universitetet i Oslo, Senter for lærerutdanning og skoletjeneste. 138 s.
 • Eggen, Astrid Birgitten (1993). Lokale læreplaner som implementeringsstrategi i naturfag. Det matematisk naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 163 s.
 • Eggen, Astrid Birgitten; Marion, Peter Van (1977). Nasjonale miljølæreprogram for handlingsrettet og tverrfaglig miljøopplæring i eget lokalmiljø. En evaluering av utviklingen av delprogrammet "VANN". Program for skoleforskning. 55 s.
 • Sæbø, Solve; Selvik, Bjørg Kristin; Nøstbakken, Linda; Mo, Gro Bjørnerud; Jakobsen, Wenche; Samdal, Oddrun; Gårseth-Nesbakk, Levi; Waaler, Nina; Kjeldstad, Berit Johanne; Faye, Atle; Hilding, Greta; Roppen, Johann; Engen, Tore Petter; Bredahl, Vibeke; Grønvold, Stine; Eggen, Astrid Birgitte; Steder, Vidar Brundtland; Waagbø, Sissel Anne; Schei, Amanda; Arnesen, Mats (2020). Tar ulike grep for å hindre juks under vårens hjemmeeksamen. Khrono.no. [Avis]; 2020-04-01.
 • Østbye, Marianne; Kjeldstad, Berit Johanne; Folkestad, Sigrid; Selvik, Bjørg Kristin; Bredahl, Vibeke; Samdal, Oddrun; Grønvold, Stine; Eggen, Astrid Birgitte; Ekeli, Hanna; Aarskog, Karine Nigar; Thorkildsen, Camilla Sønstabø; Faye, Atle; Solberg, Håkon; Engen, Tore Petter; Langøy, Gerd Marit; Rasmussen, Alf; Larsen, Hege; Trædal, Torkjell; Schei, Amanda; Hystad, Joar; Vartdal, Ragnhild; Arnesen, Mats; Strand, Hilde Kristin; Løkeland-Stai, Espen (2020). Hva skjer med eksamen? : her har du oversikten. Khrono.no. [Avis]; 2020-03-18.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2017). Distriktsvennlige utdanninger.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2017). Er kvalitetsarbeid styrbart?.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2017). Vi kan ikke la debatten om kvalitet forsvinne.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2016). Sammenslåing av universitet og høgskole - spenninger mellom forskning og undervisning.". Universitetet i Bergen;
 • Thygesen, Ragnar; Eggen, Astrid Birgitte (2015). Bridging Summative and Formative Assessment. European Conference on Educational Research; 2015-09-07 - 2015-09-11.
 • Witsø, Hilde; Eggen, Astrid Birgitte; Garmannslund, Per Einar (2015). Student Self-assessment for Capacity Building in Vocational Education. ISFTE; 2015-06-22 - 2015-06-26.
 • Witsø, Hilde; Garmannslund, Per Einar; Eggen, Astrid Birgitte; Stousland, Hanne (2015). Student Self-assessment for Capacity Building in Vocational Education. ECER; 2015-09-08 - 2015-09-11.
 • Thygesen, Ragnar; Eggen, Astrid Birgitte (2013). Effects of explicit standards for educational writing on teachers' summative and formative assessment. Association for Educational Assessment; 2013-11-08 - 2013-11-10.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2012). Evaluering som kunnskapsutvikling. Ideologiske spenninger mellom politikk og akademia. EVA forum; 2012-09-04 - 2012-09-06.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2012). Nye trender i summativ og formativ vurdering for skoleledere - språket vi trenger. Aalborg Universitet; 2012-04-24 - 2012-04-25.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2012). Vurderingskompetanse i Agder; Dilemma i forholdet mellom summative og formative aspekter. Opplæringsregionen Sør Vest; 2012-04-19 - 2012-04-20.
 • Eggen, Astrid Birgitte; Matre, Synnøve (2012). Developing national standards for the assessment of writing in compulsory education. EARLI sig 1. Assessment; 2012-08-28 - 2012-08-31.
 • Eggen, Astrid Birgitte; Thygesen, Ragnar (2012). Developing national standards for the assessment of writing. A tool for teaching and learning. 13th AEA (Association for Educational Assessment); 2012-11-08 - 2012-11-10.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2011). European Qualification framework; Kvalifisering for hva?. Pedagogisk utviklingssenter;
 • Eggen, Astrid Birgitte (2011). Skoleutvikling mellom lokale verdier og globale trender. Faglig forum; 2011-11-22 - 2011-11-24.
 • Eggen, Astrid Birgitte; Grythe, Jon (2011). Vurderingskompetasne i Agder; en bottum up strategi for utvikling av vurderingskompetasne blant lærere og skoleldere i Agder. FAFO, Norsk Evaluerings forening; 2011-08-31 - 2011-09-02.
 • Gradovski, Mikhail; Eggen, Astrid Birgitte (2011). Avoiding the dichotomy of theory and practice: applying critical theoretical discourse as a methodological background for a school development project within the area of assessment. ISATT; 2011-07-05 - 2011-07-08.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2010). Evaluation for empowerment? Agency as the ability and opportunity to participate in knowledge construction. 2010-08-24 - 2010-08-27.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2009). Kvalitet og validitet. 2009-01-15 - 2009-01-16.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2009). Utviklingssamtalen som vurdering?.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2009). Vurdering og læreplan - et kritisk blikk basert på FoU prosjekter med lærere og skoleledere. 2009-01-13 - 2009-01-14.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2009). Vurderingskultur i skolen- fusjon eller fisjon mellom læreplan og vurdering?. 2009-04-29 - 2009-04-30.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2008). Action research for evaluation and assement competence among teacher educators. 2008-05-14 - 2008-05-17.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2008). Anmeldelse av boen " Elevvurdering i skolen. Grunnlag for kulturendring".
 • Eggen, Astrid Birgitte (2008). "Bedre vurderingspraksis"- mot nasjonal standardisering av referanser for vurdering!.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2008). "Bedre vurderingspraksis"- mot nasjonal standarisering av referanser for vurdering?.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2008). Critical ethnography for evaluation and assessment competence among teacher educators. University of Illinois at Urbana- Champaign; 2008-05-14 - 2008-05-17.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2008). Democracy, Assessment and Practice. Challenges and controversies. Humbolt University Berlin; 2008-08-27 - 2008-08-29.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2008). Democracy, Assessment and Validity. Discourses and practices concerning evaluation and assessment. Høgskolen i Lillehammer; 2008-04-07 - 2008-04-08.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2008). Democracy, Assessment and Validity. Discourses and practices conecerning evaluation and assessment. 2008-08-27 - 2008-08-29.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2008). Democracy, Assessment and validity. Discourses and practices concerning evaluation and assessment. 2008-04-07 - 2008-04-08.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2008). Methodological platform for research based school development. 2008-06-17 - 2008-06-18.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2008). Methodological platform for school development emphasizing evaluation. 2008-06-17 - 2008-06-18.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2007). Hva er Grounded Theory. Hovedtrekk og historikk. Inst for psykologi;
 • Eggen, Astrid Birgitte (2007). Kvalitativ metodologi og metode. 2007-01-08 - 2007-01-10.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2007). Lære og vurdere - utvikling av felles praksiser!. 2007-11-27.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2007). Lære og/å vurdere. Utdanningsetaten i Oslo; 2007-09-26.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2007). Miks av metoder- et pragmatisk og politisk anliggende.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2007). Standarder som kobling mellom ideologi og rasjonale. ILS, UiO; 2007-10-15 - 2007-10-16.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2007). The Concept of Practice in Pragmatism and Ethnography. 2007-05-02 - 2007-05-05.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2007). The concept of practice in ethnography. Towards a framework for ethnographies in an era of political pragmatism. 2007-05-02 - 2007-05-05.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2007). The concept of practice in ethnography. Towards a framework for ethnographies in an era of political pragmatism. 2007-05-02 - 2007-05-05.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2007). Vurdering for læring. 2007-10-29 - 2007-10-31.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2007). Vurdering i lys av læreplan. ILS, UiO; 2007-10-29 - 2007-10-31.
 • Eggen, Astrid Birgitte; Ottesen, Eli (2007). Lære å/og vurdere – en tapasbuffet for den profesjonelle lærer. ILS, UiO; 2007-10-15 - 2007-10-16.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2006). Kunnskapsløftet - et løft for læreres og skolelederes kompetanse!.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2006). Miks av metoder- et pragmatisk og politisk anliggende. Forskningsetikk og forskningsjus. ILS; 2006-06-08 - 2006-06-09.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2006). Vurdering og implementering av Kunnskapsløftet. ILS;
 • Eggen, Astrid Birgitte (2006). Vurderingskompetanse og definisjonsmakt. Institutt for Lærerutdanning og skoleutvikling;
 • Eggen, Astrid Birgitte (2006). Etnografi i en "era of accountability". Pedagogiske Institusjonen;
 • Eggen, Astrid Birgitte (2006). Evaluation as a boundary object. 2006-03-10 - 2006-03-12.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2006). Kunnskapsløftet - et løft for læreres og skolelederes kompetanse!.
 • Eggen, Astrid Birgitte; Smith, Kari; Engh, Roar (2006). Teacher assesment competence. A national in-service training programme in the making.
 • Smith, Kari; Eggen, Astrid Birgitte (2006). Educating Teacehrs in Classroom Assessment- Where do we start? How do we proceed?. 2006-08-30 - 2006-09-01.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2005). The Methodological Challenges of Investigating 'communities of evaluative practice'.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2005). Vurdering for styring og læring. Nye utfordringer med IKT??.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2005). Vurderingskompetanse i et fagdidaktisk fellesrom.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2005). Vurderingskompetanse og implementering av læreplan.
 • Eggen, Astrid Birgitte; Flyum, Karl Henrik; Knain, Erik; Ødegaard, Marianne (2005). Skriving som grunnleggende ferdighet i naturfag: metoder og perspektiver. Universitetet i Oslo; 2005-01-04.
 • Møller, Jorunn; Eggen, Astrid Birgitte (2005). Researching Leadership In Upper Secondary Education. 2005-03-10 - 2005-03-12.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2005). The metodological Challenges of Investigating communities of evaluative practice. 2005-09-14 - 2005-09-15.
 • Eggen, Astrid Birgitte; Møller, Jorunn (2005). Exploring Successful School Leadership across Different Contexts in Secondary Education. 2005-03-10 - 2005-03-12.
 • Eggen, Astrid Birgitte; Møller, Jorunn (2005). Researching Leadership in Upper Secondary Education. 2005-03-10 - 2005-03-12.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2004). Alfa and Omega in Student Assessment; Exploring Identities of Secondary School Science Teachers. EARLY- SIG Assessment and Evaluation; 2004-06-23 - 2004-06-25.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2004). Alfa og Omega for elevvurdering.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2004). Elevøvelsens verdi og hensikter. Universitetet i Oslo; 2004-01-03.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2004). Ledelse og vurdering i fagdidaktisk utviklingsarbeid. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling; 2004-06-22 - 2004-06-23.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2004). Refleksjoner omkring ideologiske og epistemologiske aspekter ved hva som regnes som god naturfagundervisning. Utdanningsvitenskapelig fakultet;
 • Eggen, Astrid Birgitte (2004). Teacher Assessment Literacy beyond Technicalities and Intuition. University of Oslo, Faculty of Education and Research Counci; 2004-11-25 - 2004-11-27.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2004). Vurderingens mysterier; dannelse og skolevurdering i et institusjonelt perspektiv. Utdanningsvitenskpelig faktultet;
 • Eggen, Astrid Birgitte; Møller, Jorunn (2004). Exploring Successful School Leadership across Different Contexts in Secondary Education. University of Crete; 2004-09-22 - 2004-09-25.
 • Eggen, Astrid Birgitten; Møller, Jorunn (2004). Multiple Methodological Approaches in Exploring School Leadership. 2004-03-11 - 2004-03-13.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2004). Alfa and Omega in Student Assessment; Exploring Identities of Secondary School Science Teachers. 2004-06-23 - 2004-06-25.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2004). Alfa og Omega for elev-vurdering.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2004). Ledelse og vurdering i fagdidaktisk utviklingsarbeid. 2004-06-22 - 2004-06-23.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2004). Teacher Assessment Literacy beyond Technicalities and Intuition. 2004-11-25 - 2004-11-27.
 • Eggen, Astrid Birgitte; Møller, Jorunn (2004). Multiple Methodological Approaches in Exploring School Leadership. 2004-03-11 - 2004-03-13.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2003). From Alfa to Omega in Student Assessment- including Delta, Gamma, Pi and Sigma. NERA/NFPF; 2003-03-06 - 2003-03-09.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2003). Nye lærer-roller � nye vurderingsformer og vurderingshensikter? Vurdering sett fra ulike ideologiske ståsted. Universitetet i Oslo; 2003-01-04.
 • Eggen, Astrid Birgitten; Møller, Jorunn (2003). Grounded Theory as a Methodological Approach in Exploring Successful School Leadership: Gain, Strain and Dilemmas. University council for Educational Administration; 2003-11-06 - 2003-11-09.
 • Eggen, Astrid Birgitte; Møller, Jorunn (2003). Grounded theory as a Methodological Approach in Exploring Successful School Leadership. 2003-11-08 - 2003-11-10.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2002). From respondent to case. The building of cases in ethnographic research based on grounded theory methodological approach. Universitetet i Oslo/ Norges Forskningsråd; 2002-05-22 - 2002-05-24.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2002). The Identity of the Secodnary School Science Teacher; Assessment as Didaktik Reflection. NERA; 2002-03-07 - 2002-03-09.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2002). The Identity of the Secondary School Science teacher; Evaluation as Didaktik Reflection. European Conference on Educational Research; 2002-09-11 - 2002-09-14.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2002). Vurdering- summasjon og eller formasjon?. Universitetet i Oslo; 2002-01-05.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2001). Science Teacher's roles in Evaluation. ESERA;