Et profilbilde

Førsteamanuensis
Hanne Egenæs Staurseth { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Hanne Egenæs Staurseth", "tel": "Telefon: 51833263", "email": "hanne.e.staurseth@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom HG O-212

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Staurseth, Hanne Egenæs; Sædberg, Leif Tore (2018). Kartet og terrenget – korleis forstår eigentleg elevar grafikk og andre visuelle tekstar?.
  • Staurseth, Hanne Egenæs (2015). Disciplinary literacy in social studies. Lesesenteret; 2015-05-18 - 2015-05-20.
  • Staurseth, Hanne Egenæs (2015). Hvilke lese- og skriveaktiviteter gjennomføres i en norsk åttendeklasse i samfunnsfag?. Lesesenteret; 2015-05-19.
  • Hoem, Toril Frafjord; Staurseth, Hanne Egenæs (2013). Skolebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing. Meløy kommune og UiN; 2013-01-22.
  • Hoem, Toril Frafjord; Staurseth, Hanne Egenæs (2013). Skolebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing. Harstad kommune og UiN; 2013-01-21.
  • Rønneberg, Vibeke; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Husebø, Dag; Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning; Staurseth, Hanne Egenæs (2013). Faglig lesing - lesing i fagene. Nasjonalt senter for leseforskning og leseopplæring; 2013-03-18 - 2013-03-19.
  • Fuglestad, Unni; Angvik, Stine Aarønes; Alfsvåg, Trude; Staurseth, Hanne Egenæs; Mørk, Peter (2019). Lesing, skriving og munnlegheit i samfunnsfaga. (Kompetanseutviklingspakke i fagspesifikk lesing og skriving for ungdomstrinn og vidergående). Språkløyper, Lesesenteret UiS. Stavanger.
  • Angvik, Stine Aarønes; Alfsvåg, Trude; Fuglestad, Unni; Staurseth, Hanne Egenæs; Mørk, Peter; Skartveit, Bente Stausland (2018). Lesing, skriving og munnlegheit i samfunnsfaga. Pakke i Språkløyper.. Lesesenteret, UiS/Skrivesenteret, NTNU. språkløyper.no.