MENY

Fremtidens medisin – drevet av teknologi og kunstig intelligens?

Helse-Norge er i ferd med å endres ved at bruk av teknologi får en større rolle både for å oppnå bedre behandling for pasientene og for å kunne effektivisere ressursbruk. Hva vil dette bety for den enkelte pasient, for samfunnet, og for måten det arbeides på i sykehus og i primærhelsetjenesten?

Arrangementet er et samarbeid mellom Stavanger universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger.

Les mer her