MENY

Hvis sosial kompetanse er viktigst – tar kvinnene over?

Vi spør: Avkastningen på sosial og emosjonell kompetanse blir stadig høyere: Tar kvinnene over?

Hva skjer med utdanning og arbeidsliv når det sosiale blir viktigst? Forskere ønsker større vekt på sosial kompetanse i skolen, men føler ikke at politikerne lytter. Skolesystemet virker å innrettes mer og mer mot realfag og tekniske ferdigheter, samtidig som arbeidslivet etterspør sosial og emosjonell kompetanse. Bør vi i større grad måle og evaluere sosiale prestasjoner? Akterutseiles guttene om skole og arbeidsliv vektlegger det sosiale mer? 

Men vi må også spørre: Hva skjer med ytringskulturen om det sosiale vektlegges mer i samfunnet? Kan større vekt på det sosiale gi oss mer konforme borgere og medarbeidere som er enig med flertall og ledelse heller enn å by på kunnskapsbaserte motargument? 

- Hvis det sosiale er viktigst - presser det guttene ennå lenger ut og kvinnene tar over? 

- Hvis det sosiale er viktigst - går samfunnet uvegerlig mot Kinas sosiale kredittsystem?

Innleder er Mari Rege, prof. samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen UiS, forsker på motivasjon og læring i utdanning og arbeidsliv.  

Arrangementet er et samarbeid mellom KÅKÅnomics og Universitetet i Stavanger.

Les mer her