MENY

Kapittel 9A – forbedring eller forverring av skolemiljøet?

Hvilke tiltak vet vi virker mot mobbing? Hvorfor får noen skoler det til, og andre ikke?

Da endringer i opplæringslovens kapittel 9A trådte i kraft 1. august 2017 var målet å sikre et godt og trygt skolemiljø for alle skoleelever. Noe av det mest sentrale i lovendringen var aktivitetsplikten, som blant annet innebærer at alle som arbeider eller utfører en tjeneste på skolen har plikt til å følge med på om den enkelte elev har et trygt og godt skolemiljø.

Aktivitetsplikten skal sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen, at ingen voksne skal kunne snu seg vekk og si at de ikke vet, ser eller kjenner til at elever utsettes for mobbing eller andre former for krenkelser. Videre skal aktivitetsplikten sikre at det nytter for barn og ungdom å si fra, og ivareta involverte elevers rett til å bli hørt.

Men har opplæringslovens kapittel 9A noen effekt? Har skolebarn fått det bedre? Er det blitt enklere eller vanskeligere å rapportere om krenkelser og mobbing? Blir elever som føler seg krenket eller utsatt for mobbing sett av skolen? Og hva med lærerne - har det blitt enklere eller verre for dem å ta grep når elever føler seg krenket? 

Vi ønsker å sette barns rett til et trygt og godt skolemiljø på dagsorden og inviterer til debatt i sal B på Clarion Hotel Tyholmen, Arendal, torsdag 15. august kl. 15.30.

Se hvem som deltar i debatten