MENY

Marie Dahlen Granrud

Marie Dahlen Granrud er doktorgradskandidat ved Karlstads Universitet i Sverige. Hun forsker på ungdom med psykiske problemer og hvordan helsesykepleiere jobber tverrfaglig i skolehelsetjenesten relatert til dette.

Psykiske problemer blant ungdom er et økende problem som kan føre til alvorlige konsekvenser. Helsesykepleiere i skolehelsetjenesten har en viktig rolle i det helsefremmende og forebyggende arbeidet når det gjelder psykiske problemer og er avhengig av samarbeid med andre yrkesgrupper for å ivareta ungdommen på best mulig måte.

 Avhandlingen består av fire delstudier, en kvantitativ og tre kvalitative studier. I den første studien benyttes data fra Ungdata for å se på kjønnsforskjeller i depresjon blant ungdom i ungdomsskolen, sammenheng mellom ulike faktorer og om de benytter skolehelsetjenesten. Neste studie er individuelle intervju med 12 gutter som har oppsøkt helsesykepleier pga psykiske problemer og hvordan de opplever møtet. Studie tre er fokusgruppe intervju med ulike yrkesgrupper om hvordan de opplever samarbeidet rundt et skoleprosjekt for ungdom som faller ut av ordinær skole. Den siste studien er individuelle intervju med 18 helsesykepleier om hvordan de opplever samarbeidet i skolehelsetjenesten rundt ungdom med psykiske problemer.  

Tre artikler er publisert og den siste er snart klar for innsending. Nå jobbes det med kappe og siste innspurt.

Marie Dahlen Granrud