Et profilbilde

Overingeniør
Ida Tegby { "honorific-suffix": "Overingeniør", "fn": "Ida Tegby", "tel": "Telefon: 51831244", "email": "ida.tegby@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling fornminner

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring