Et profilbilde

Ekstern emneansvarlig
Lars August Hafting Kvestad { "honorific-suffix": "Ekstern emneansvarlig", "fn": "Lars August Hafting Kvestad", "tel": "", "email": "lars.a.kvestad@uis.no" }

Avdeling/enhet Handelshøgskolen ved UiS
Institutt/senter Handelshøgskolen ved UiS

Forskningsområder

Då eg jobbar ut frå eit rettshistorisk utgangspunkt er forskingsområdet breitt. Eg jobber mest med:

 • Tingrettslege emne 
 • Komparativ rett.

Utvalgte publikasjoner

 • Eit døme på praktisk bruk av rettshistoria; kart- og klarlegging av uklare eigedomsgrenser og avklaring av eigarforholda til eigedommar med daude heimelshavarar.(2019)
 •  Eitt (?) grunnleigeomgrep over 200 år. (2019)
 •  Om det å undersøkje ei nemning sitt meiningsinnhald over fleire hundreår - Ei omgrepshistorisk og metodisk undring. (2019) Akademisk Publisering. Isbn: 978-82-8152-055-4. s. 48-71
 •  Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvollsmennenes læretid i København. (2015) Historisk Tidsskrift (Norge) 2015 Volum 94 ;(3)s. 500-506

 

Pågående forskning

Urbane samfunnsstrukturar - i kva grad er fortida ein del av notida?

 

Prosjektet drøftar eigedomsstrukturane i norske bysamfunn; korleis var strukturane, kva var strukturane eventuelt inspirert av, korleis utvikla desse seg over tid og ikkje minst - korleis passar leivnadane av strukturane inn i dagens samfunn? 

 

Det er ein del av prosjekta under Vestlandsk forskargruppe for eigedomshistorie, https://blogg.hvl.no/eigedomshistorie/

Arbeidserfaring

 • 2009-2011 - juridisk utgreiar ved Advokatfirmaet Sølverud. 
 • 2010-2012 - arbeidsgruppeleiar ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen. 
 • 2012-2013 - universitetslektor ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen. 
 • 2013-2018 - stipendiat ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen. 
 • 2012- Sensor, førelesar og ekstern kursansvarleg i diverse juridiske fag ved Høgskolen på Innlandet, Norges Handelshøgskole, Universitetet i Oslo, Nord Universitet, Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger. 
 • 2018-  fyrstelektor ved Institutt for byggfag ved Høgskulen på Vestlandet.