Et profilbilde

Universitetslektor
Silje Lill Rimstad { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Silje Lill Rimstad", "tel": "Telefon: 51831059", "email": "silje.l.rimstad@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for folkehelse
Rom OD B-1494

Forskningsområder


Er tilknyttet forskningsprosjektet WIRUS  (Workplace Interventions preventing Risky alcohol Use and Sick leave) et forskningsprosjekt om alkohol, sykefravær/sykenærvær og arbeidsdeltakelse. WIRUS  prosjektet består av 5 ulike studier (kultur studie, RCT studie, kunnskapsoppsummering, kost-nytte studie og implementeringsstudie).

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

 • 1998-1999 Bergensklinikkene, Hjellestad. Sosionom
 • 1999-2000 Sandnes kommune. Rusvernkonsulent
 • 2000-2009 Psykiatrisk ungdomsteam (PUT), SUS. Familieterapeut
 • 2009-2015 Kompetansesenter rus (KoRus) Stavanger. Rådgiver
 • 2015 Universitet i Stavanger. Universitetslektor
 • 2015-2019 Kompetansesenter rus (KoRus).Fagkoordinator/rådgiver 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Haveraaen, Lise; Rimstad, Silje Lill (2017). Alkoholbruk og alkoholkultur i en fylkeskommune. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-718-7. 28 s.
 • Rimstad, Silje Lill; Aas, Randi Wågø; Sagvaag, Hildegunn; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sjøgren, Åsa (2017). Alkoholbruk og alkoholkultur i en kommune i Nord-Norge. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-743-9. 30 s.
 • Sagvaag, Hildegunn; Haveraaen, Lise; Rimstad, Silje Lill; Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus (2017). Alkoholbruk og alkoholkultur i et hotell. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-720-0. 29 s.
 • Thørrisen, Mikkel Magnus; Haveraaen, Lise; Aas, Randi Wågø; Sagvaag, Hildegunn; Rimstad, Silje Lill (2017). Alkoholbruk og alkoholkultur i en fylkeskommunal helsetjeneste. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-719-4. 28 s.
 • Sagvaag, Hildegunn; Rimstad, Silje Lill; Kinn, Liv Grethe; Aas, Randi Wågø (2019). Drinking culture and drinking situations in Norwegian Working Life. The WIRUS culture study. 2019-06-03 - 2019-06-07.
 • Sevic, Aleksandra; Hashemi, Neda; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Nordaune, Kristin; Skarpaas, Lisebet Skeie; Haveraaen, Lise; Rimstad, Silje Lill; Kinn, Liv Grethe; Skogen, Jens Christoffer; Jensen, Irene; Kjeken, Ingvild; Aas, Randi Wågø (2019). Workplace Interventions preventing Risky alcohol Use and Sick leave – The WIRUS project results. Korus Vest Stavanger, Rogaland A-senter og AKAN kompetansese; 2019-03-21.
 • Sevic, Aleksandra; Thørrisen, Mikkel Magnus; Nordaune, Kristin; Skarpaas, Lisebet Skeie; Sagvaag, Hildegunn; Haveraaen, Lise; Rimstad, Silje Lill; Kinn, Liv Grethe; Skogen, Jens Christoffer; Jensen, Irene; Kjeken, Ingvild; Aas, Randi Wågø (2019). Workplace Interventions preventing Risky alcohol Use and Sick leave – The WIRUS project results. Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser, SUS; 2019-04-05.