Et profilbilde

Sikkerhetsbetjent
Helge Gabrielsen { "honorific-suffix": "Sikkerhetsbetjent", "fn": "Helge Gabrielsen", "tel": "", "email": "helge.gabrielsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Direktør for organisasjon og infrastruktur
Institutt/senter Avdeling for bygg- og arealforvaltning
Driftsavdelingen

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring