MENY

Disputas om modellering av lange borehull

Torsdag 8. august 2019 vil Seyed Ahmad Mirhaj disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Mirhaj forsvarer avhandlinga Torque and Drag Modeling in Long-Reach Wellbores.

Prøveførelesing startar kl 10.00. Emnet for førelesinga er: Deep water and high pressure well control - potentials and limitations using subsea choke for pressure mitigation.

Alle interesserte er velkomne både til prøveførelesing og sjølve disputasen frå kl. 12.15.

Leiar for disputasen er instituttleiar Øystein Arild, Institutt for energi og petroleumsteknologi, Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164 (kart).