Et profilbilde

førsteamanuensis
Esa Olavi Lilja { "honorific-suffix": "førsteamanuensis", "fn": "Esa Olavi Lilja", "tel": "", "email": "esa.lilja@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utøvende kunstfag
Institutt/senter Avdeling for klassisk musikk

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)