MENY

KnowHow Edtech: Gratis billetter til studenter!

Velkommen til Nordens ledende læringsteknologikonferanse! Som student kan du få gratis billett til å delta på konferansen.

UiS, sammen med samarbeidspartnere, arrangerer Nordens ledende læringsteknologikonferanse KnowHow EdTech under smartbykonferansen Nordic Edge. Årets konferanse fokuserer på The Impact of EdTech, hvordan teknologi påvirker oss både som enkeltpersoner, men også i undervsinings- og utdanningssituasjoner og som medborgere i samfunnet. Vi ser inn i fremtiden, men gjør også opp status og inspirerer til bruk i den daglige undervisning.

- Vi har et veldig bra program på trappene, og innholdet vil være aktuelt for alle fakulteter på UiS i en eller annen form, sier Helene Gram, som er prosjektleder for KnowHow EdTech.

Næringslivsleder og forfatter Anita Krohn Traaseth er årets konferansier.

- Læringsteknologi er i en rivende utvikling, og nye digitale verktøy påvirker ikke bare skolen, men hele utdanningssystemer. Hvordan påvirker teknologien deg i det daglige, både pedagogisk, profesjonelt og sosialt? spør Gram. 

Studenter går gratis

- Spesielt for lærerstudentene vil konferansen være viktig å få med seg, sier Gram, som håper forelesere legger til rette for at studentene får gå.

Send en e-post til knowhow@uis.no for å melde deg på gratis.

Knowhow logo