MENY

Disputas om modellering av havbotnen

Torsdag 22. august 2019 vil Yuzhu Li disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Li forsvarer avhandlinga CFD Modeling of Fluid-Morphology-Soil Interaction for Marine Structures.

Prøveførelesing startar kl 10.00. Emnet for førelesinga er: The state-of-art and current developments of deep-sea mining.

Alle interesserte er velkomne både til prøveførelesing og sjølve disputasen frå kl. 12.15.

Leiar for disputasen er professor Vidar Folke Hansen, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164 (kart).

Yuzhu Li

Yuzhu Li