Et profilbilde

Ekstern
Arne Rettedal { "honorific-suffix": "Ekstern", "fn": "Arne Rettedal", "tel": "Telefon: 51832041", "email": "arne.rettedal@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for data- og elektroteknologi
Rom KE E-438

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Rettedal, Arne (2009). "Flight simulators" getting into the operating theatre - a new dimension in clinical engineering and patient safety. I: An anthology of developments in clinical engineering and bioimpedance. Medisinsk-teknisk avdelings forlag. ISBN 9788299162692. s. 55-66.
 • Rettedal, Arne (2009). Illussion and technology in medical simulation: If you cannot build it, make them believe. I: Using Simulations for Education, Training and Research. Pabst Science Publisher. ISBN 9783899675399. s. 202-214.
 • Rettedal, Arne (1996). Hvor går de medisinsk tekniske avdelingene?. ?. Volum 1.
 • Rettedal, Arne; Braut, G.S. (1996). Rogalandskonferansen- Nasjonal konferanse for sikkerhetsarbeid i helsetjenesten. ?. Volum 6.
 • Rettedal, Arne; Freyer, Ståle; Kleppa, R.; Larsen, P. (1996). PatSim- simulator for practising anaesthesia and intensive care. International Journal of Clinical Monitoring and Computing. ISSN 0167-9945. Volum 13. s. 147-152.
 • Rettedal, Arne (2008). Helsepersonelloven - vinkling fra vårt eget ståsted. 2008-03-11 - 2008-03-12.
 • Rettedal, Arne (2007). Learning, simulation and illusion. 2007-10-04 - 2007-10-05.
 • Rettedal, Arne (2007). Læring, simulering og illusjon. 2007-09-08.
 • Rettedal, Arne (2007). Læring, simulering og illusjon. 2007-03-14.
 • Rettedal, Arne (2006). Bridging the gaps in simulation.
 • Rettedal, Arne (2006). Bridging the gaps in simulation. 2006-06-29 - 2006-07-01.
 • Rettedal, Arne (2006). Klinikkingeniøren, et faktum? Hvordan ser MTA ut om 10 år?. 2006-04-24 - 2006-04-26.
 • Rettedal, Arne (2006). Læring, simulering og illusjon. Universitetet i Stavanger; 2006-11-29.
 • Rettedal, Arne (2006). Medisinsk teknikk - fra reparasjonsteknikk til helsefag?.
 • Rettedal, Arne; Freyer, Ståle (2006). Man and machine - den egentlige sikkerhetsrisiko. 2006-12-04 - 2006-12-05.
 • Tengesdal, Morten; Rettedal, Arne; Skretting, Karl; Landsvik, Svein (2006). Studietilbod og FoU-aktivitetar ved Institutt for data- og elektroteknikk (Ide) ved Universitetet i Stavanger. 2006-09-28 - 2006-09-30.
 • Rettedal, Arne (2005). Hvorfor bør Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet involvere seg i medisinsk simulering?. 2005-03-04.
 • Rettedal, Arne (2004). Hvis simulering i medisinsk undervisning er veien å gå, hvor naturtro og avansert må simulatoren være?. 2004-11-25 - 2004-11-26.
 • Rettedal, Arne (2004). Kompetansebehov for medisinsk teknisk virksomhet. 2004-04-14 - 2004-04-15.
 • Rettedal, Arne (2004). MTF's utdanningsråd, grunnopplæring og samtykkeordning. 2004-06-07 - 2004-06-09.
 • Rettedal, Arne (2004). Status for utdanningen i medisinsk teknologi i Norge. 2004-12-07.
 • Rall, M; Mönk, S; Mather, S; Rettedal, Arne; Glavin, R (2003). SESAM - The Society in Europe for Simulation Applied to Medicine (Editorial).
 • Rall, M; Mönk, S; Rettedal, Arne; Glavin, R (2003). SESAM - The Society in Europe for Simulation Applied to Medicine.
 • Rettedal, Arne (2003). MTF-sertifisering. 2003-03-20 - 2003-03-23.
 • Rettedal, Arne (2002). Competence in Clinical Engineering in a Small Country. 2002-05-12 - 2002-05-16.
 • Rettedal, Arne (2002). Competence in Clinical Engineering in a Small Country. 2002-05-12 - 2002-05-16.
 • Rettedal, Arne (2002). Kompetanseutvikling i Medisinsk Teknisk Forening.
 • Rettedal, Arne (2002). Kompetanseutvikling i Medisinsk teknisk forening.
 • Rettedal, Arne (2002). Kompetanseutvikling i medisinsk teknikk. 2002-05-12 - 2002-05-16.
 • Rettedal, Arne (2002). Simulator for Training Medical Personell. 2002-05-12 - 2002-05-16.
 • Rettedal, Arne (2002). Simulator for Training Medical Personnel. 2002-05-12 - 2002-05-16.
 • Rettedal, Arne (2001). Status for klinikkingeniør.
 • Ødegård, Jan Erik; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Rettedal, Arne (2001). Redesign of introductory course in electrical and computer engineering at Stavanger University College. 2001-08-06 - 2001-08-10.
 • Ødegård, Jan Erik; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Rettedal, Arne (2001). Redesign of introductory course in electrical and computer engineering at Stavanger University College. 2001-08-06 - 2001-08-10.
 • Rettedal, A.; Brattebø, G. (1998). Simulatortrening- En alternativ metode for å øve krisehåndtering og teamarbeid.
 • Rettedal, A.; Freyer, F. (1998). Simulator for training the Use of Medical Equipment in Anaesthesia and Intensive Care.
 • Rettedal, Arne (1998). New trends in Medical Devices- Consequences for the Curriculum at Stavanger College.
 • Rettedal, Arne; Freyer, Ståle (1998). Simulator for Training the Use of Medical Equipment in Anaesthesia and Intensive Care.
 • Larsen, P.; Kleppa, R.; Rettedal, Arne; Freyer, S. (1997). Den menneskelige faktor og stimulatortrening.