MENY

Styremøte ved Universitetet i Stavanger

Styret ved Universitetet i Stavanger har møte torsdag 5. desember kl 10.00.

Saksliste og styrepapir blir publisert om lag ei veke før møtet, på våre nettsider for styreverksemda ved UiS.

Den opne delen av styremøtet blir strømma på internett. Sendinga startar 5-10 minutter etter oppsett møtestart og kan fylgjast her.

Strømmelenka er aktiv fram til møteboka blir publisert på våre nettsider for styreverksemda, under Styreprotokollar.

Obs! Styremøte som ikkje går føre seg på Arne Rettedals hus T-401 (styrerommet) vert ikkje strømma. 

Arne Rettedals hus

Arne Rettedals hus