MENY

Hvordan få solceller til å passe inn, selv i eksisterende bebyggelse

Hvordan få flere anlegg for solenergi i tettbygde strøk og byer uten at det går på bekostning av estetiske kvaliteter og bokvalitet?

Bruk av solenergi øker. Solenergi kan være en del av løsningen på verdens energibehov. Men kan solcelleanlegg brukes overalt, også i eksisterende bygg? Hvordan balansere estetikk/bygningsvern med økt bruk av fornybar energi? Må vi ha et regelverk for bruk?

Program:

07:30: Frokost og mingling

08:00: Velkommen

08:10: Solenergi i eksisterende bygg – også i Trehusbyen? Harald. N. Røstvik, professor ved UiS

08:40: Building integrated solar energy in compact cities - shadow and reflection issues related to densification of cities. Hassan Gholami, PhD student ved UiS

08:55: Stavanger kommune sine strategier og tanker om solenergi. Jane Nilsen Aalhus, miljøvernsjef i Stavanger og Hanne Windsholt, byantikvar i Stavanger

09:25: Pause

09:40: Leverandørenes erfaringer. Tom Gilje i Norsolar og Aksel Kverneland, Kverneland Energi

10:00 Lyse/Smartly sine erfaringer og løsninger knyttet til solenergi v/Trond Furenes, leder for produkt og kommersialisering Smartly AS

10:10: BATEs satsing på og erfaringer med solenergi v/Paul Boxill, adm. dir. i BATE

10:20: Støtteordninger fra ENOVA, Guro Watten Furu, ENOVA

10:30: Synspunkter fra salen og oppsummering av Harald N Røstvik

10:45: Vel hjem!

---

Arrangementet er et samarbeid mellom Lyse, UiS og Grønn By. 

Påmelding her (kr 350,- )

Studenter og skoleelever gratis - kontakt elin@gronnby.no

Foto av solcelle-takpanner

Solcelle-takpanner - kan det være en miljøvennlig løsning for gamle hus? (Foto: Harald Røstvik)