MENY

Disputas om enzymfunksjonar i reparasjon av celleskadar

Torsdag 29. august 2019 vil Almaz Nigatu Tesfahun disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Tesfahun forsvarer avhandlinga Novel functions of DNA glycosylaces in base excision repair.

Prøveførelesing startar kl 10.00. Emnet for førelesinga er: The role of mismatch repair in immunotherapy.

Alle interesserte er velkomne både til prøveførelesing og sjølve disputasen frå kl. 12.15.

Leiar for disputasen er instituttleder Gro Johnsen ved Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164 (kart).