Et profilbilde

Universitetslektor
Anne Marte Løvik { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Anne Marte Løvik", "tel": "Telefon: 51831134", "email": "anne.m.lovik@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for omsorg og etikk

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Løvik, Anne Marte; Mæland, Linda Horne; Kristoffersen, Margareth (2020). Grep ledere tar for å beholde sykepleiere i somatiske institusjoner i primærhelsetjenesten – sykehjem. Folkehelseinstituttet (FHI);