Et profilbilde

Førsteamanuensis
Ole Jone Eide { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Ole Jone Eide", "tel": "Telefon: 51831342", "email": "ole.j.eide@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for barnehagelærerutdanning
Rom HG Q-254
Tlf priv/mob 41207927
Merknader Bruk mobilnr.

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Ph.d.-avhandling (disputas april 2019).

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Eide, Ole Jone; Thorvaldsen, Gunnar (2011). Historisk befolkningsregister: Oversikt over emigrasjonen. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN 0017-9841. Volum 48. s. 207-228.
 • Eide, Ole Jone (2005). Hjemvendte emigranters påvirkningskraft perspektiver på tidlig utvandring til Amerika, med særlig vekt på Finnøy prestegjeld. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN 0017-9841. Volum 42. Hefte B. 42, nr 3. s. 243-252.
 • Eide, Ole Jone (2005). Myndighetenes innflytelse - til fordel eller hindring for de tidligste utvandrere fra Finnøy?. I: Ætt og heim. Lokalhistorisk årbok for Rogaland. 2005. Rogaland Historie- og Ættesogelag.. s. 125-140.
 • Eide, Ole Jone (2011). Skruds-Eikeland. Garden og folket. J. Bråtveit. ISBN 978-82-303-1939-0. 86 s.
 • Eide, Ole Jone (2009). Fakkel i motvind. Det Norske Totalavholdsselskap 1984-2009. Det Norske Totalavholdsselskap. ISBN 978-82-991173-3-3. 95 s.
 • Eide, Ole Jone (2005). De første utvandrerne fra Rogaland til Amerika. Historien om uredde øybuer og modige prester i Finnøy. Ryfylkeforlaget/Ole Jone Eide. ISBN 8230304203. 98 s.
 • Eide, Ole Jone (2004). Et tidlig utvandringsmiljø. En studie av organisert pioneremigrasjon til Amerika 1821-1854, med særlig vekt på Finnøy prestegjeld. Universitetet i Bergen. 107 s.
 • Eide, Ole Jone (2017). Det store dansk-norske slagsmål. Folkeretten og Grønland-spørsmålet.. 2017-08-15 - 2017-08-18.
 • Eide, Ole Jone (2017). Eirik Raudes Land. I sporene etter Hallvard Devold og Helge Ingstad.
 • Eide, Ole Jone (2017). Heidrar kvinnene. (Artikkel om avduking av minnesmerke over kvinnelig utvandrerpioner). Øyposten. [Avis]; 2017-08-31.
 • Eide, Ole Jone (2017). Oddvar Svendsen: Eirik Raudes Land. I sporene etter Hallvard Devold og Helge Ingstad.
 • Eide, Ole Jone (2016). Lokal og nasjonal migrasjon til Nord-Amerika.. Sons of Norway, Ryfylke Lodge; 2016-10-12.
 • Eide, Ole Jone (2016). Skandinavisk migrasjon til Nord-Amerika.. Sons of Norway, Leiv Eiriksson Lodge, Sandnes og Jæren; 2016-11-22.
 • Eide, Ole Jone (2015). Norge i Arktis 1910-35. 2015-08-20.
 • Eide, Ole Jone (2015). Norge i Arktis 1910-35. En studie av folkerettseksperter, deres felleskap og relasjonene til politikk og byråkrati (En rettshistorisk tilnærming). Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo; 2015-10-21.
 • Eide, Ole Jone (2013). Mellom vitenskap og politikk: Folkerettseksperter og norsk ekspansjonspolitikk i Arktis 1905-35. Universitetet i Tromsø; 2013-12-12.
 • Eide, Ole Jone (2012). To innspill til framtidige migrasjonsprosjekter. Det Norske Utvandrersenteret, Universitetet i Stavanger; 2012-02-29.
 • Eide, Ole Jone (2011). National Historical Population Register for Norway 1800-2020 and Emigration. 2011-05-25.
 • Eide, Ole Jone (2011). Norsk historisk befolkningsregister og emigrasjon. Sverige Amerika Centret og Norsk Utvandrermuseum; 2011-03-17 - 2011-03-18.
 • Eide, Ole Jone (2009). Utvandringen fra Sandnes og Rogaland.. Sandnes historielag;
 • Eide, Ole Jone (2009). Utvandringen til Nord-Amerika. Sandnes historie- og ættesogelag; 2009-11-02.
 • Eide, Ole Jone (2007). Migration and Integration Policies in Europe with Particular Emphasis on the Scandinavian Situation. 2007-11-21 - 2007-11-23.
 • Eide, Ole Jone (2006). Construction of Memory and Pioneer Emigration. 2006-06-21 - 2006-06-23.
 • Eide, Ole Jone (2006). I fotsporene til de første emigrantene fra Finnøy. Tomatfestivalen/Finnøy historielag; 2006-08-13.
 • Eide, Ole Jone (2006). Sterke personligheter i den tidligste utvandringen. 2006-01-16.
 • Eide, Ole Jone (2005). De første utvandrerne fra Rogaland til Amerika. Stavangerbokens venner; 2005-10-04.
 • Eide, Ole Jone (2005). Mor Norge i Amerika. Mandag 4. juli 1825 tok over femti mennesker farvel med Stavanger og Norge. Gravide Martha Larson var en av dem. [Avis]; 2005-07-01.