MENY

Disputas om mangfold av kunnskap og innovasjon

Tirsdag 10. september 2019 disputerer Silje Haus-Reve for graden philosophiae doctor i ledelse, økonomi og reiseliv ved Universitetet i Stavanger.

Haus-Reve vil forsvare avhandlingen Exposure to diverse knowledge as driver of innovation and productivity.

Avhandlingen tar for seg hvordan innovative bedrifter og arbeidstakere blir påvirket av det mangfoldet av kunnskap som finnes i omgivelsene deres.

Hovedveileder er professor Rune Dahl Fitjar, UiS, og medveileder er professor Ragnar Tveterås, UiS.

Oppgitt emne for prøveforelesning: Social capital and Economic Development.

Alle interesserte er velkommen til prøveforelesning kl 10 og til disputas kl 12

Silje Haus-Reve