Et profilbilde

Professor emeritus
Stig Lennart Rosenlund { "honorific-suffix": "Professor emeritus", "fn": "Stig Lennart Rosenlund", "tel": "Telefon: 51831648", "email": "lennart.rosenlund@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for medie- og samfunnsfag
Rom EOJ SV-345

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Faber, Stine Thidemann; Prieur, Annick Ingrid; Rosenlund, Lennart; Skjøtt-Larsen, Jakob (2019). Five ways to apprehend classes. I: Empirical Investigations of Social Space. Springer. ISBN 9783030153861. s. 99-114.
 • Flemmen, Magne; Jarness, Vegard; Rosenlund, Lennart (2019). Class, Lifestyles and Politics: Homologies of Social Position, Taste and Political Stances. I: Empirical Investigations of Social Space. Springer. ISBN 9783030153861. s. 155-174.
 • Jarness, Vegard; Flemmen, Magne; Rosenlund, Lennart (2019). From Class Politics to Classed Politics. Sociology. ISSN 0038-0385. Volum 53. Hefte 5. s. 879-899. DOI: 10.1177/0038038519838740.
 • Rosenlund, Lennart (2019). The persistence of inequalities in an era of rapid social change. Comparisons in time of social spaces in Norway. Poetics. ISSN 0304-422X. Volum 74. s. 1-16. DOI: 10.1016/j.poetic.2018.09.004.
 • Flemmen, Magne; Jarness, Vegard; Rosenlund, Lennart (2018). Class and status: on the misconstrual of the conceptual distinction and a neo-Bourdieusian alternative. British Journal of Sociology. ISSN 0007-1315. Volum 0. Hefte 0. s. 1-51. DOI: 10.1111/1468-4446.12508.
 • Flemmen, Magne; Jarness, Vegard; Rosenlund, Lennart (2017). Social space and cultural class divisions: the forms of capital and contemporary lifestyle differentiation. British Journal of Sociology. ISSN 0007-1315. Volum 69. Hefte 1. s. 124-153. DOI: 10.1111/1468-4446.12295.
 • Rosenlund, Lennart (2017). Class Conditions and Urban Differentiation - Applying Distinction’s Methodology to the Community. BMS. Bulletin de méthodologie sociologique. ISSN 0759-1063. Volum 135. Hefte 1. s. 5-31. DOI: 10.1177/0759106317710847.
 • Schmitz, Andreas; Flemmen, Magne; Rosenlund, Lennart (2017). Social class, symbolic domination, and angst: The example of the Norwegian social space. Sociological Review. ISSN 0038-0261. Volum 66. Hefte 3. s. 623-644. DOI: 10.1177/0038026117738924.
 • Lebaron, Frédéric; Hjellbrekke, Johannes; Jarness, Vegard; Korsnes, Olav; Prieur, Annick Ingrid; Rosenlund, Lennart (2015). La sociologie des pratiques culturelles après La Distinction: un etat des enjeux. I: La methodologie de Pierre Bourdieu en action. Espace culturel, espace social et analyse des donnees. Dunod Editeur. ISBN 978-2-10-070384-5. s. 81-97.
 • Prieur, Annick Ingrid; Rosenlund, Lennart; Skjøtt-Larsen, Jakob (2015). Distinctions danoises. I: La methodologie de Pierre Bourdieu en action. Espace culturel, espace social et analyse des donnees. Dunod Editeur. ISBN 978-2-10-070384-5. s. 151-183.
 • Rosenlund, Lennart (2015). Working with Distinction: Scandinavian experiences. I: The Routledge Companion to Bourdieu's 'Distinction'. Routledge. ISBN 978-0-415-72727-3. s. 157-186.
 • Rosenlund, Lennart; Vassenden, Anders (2015). Fra ett til flere hierarkier, og en fortelling om dagens dominerende livsstiler og kulturer i Stavanger. I: Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202451615. s. 89-129.
 • Faber, Stine Thidemann; Prieur, Annick Ingrid; Rosenlund, Lennart; Skjøtt-Larsen, Jakob (2014). Nye tider, nye klasseskel?. I: Socialt rum, symbolsk magt : Bourdieuske perspektiver på klasse. Forlaget HEXIS. ISBN 978-87-992050-8-0. s. 68-98.
 • Faber, Stine Thidemann; Prieur, Annick Ingrid; Rosenlund, Lennart; Skjøtt-Larsen, Jakob (2012). Det skjulte klassesamfund. Aarhus Universitetsforlag. ISBN 978-87-7124-026-9. 254 s.
 • Prieur, Annick Ingrid; Rosenlund, Lennart (2010). Kulturelle skel i Danmark. Dansk Sociologi. ISSN 0905-5908. Volum 21. s. 47-77.
 • Rosenlund, Lennart; Prieur, Annick (2010). Danske distinksjoner. I: Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01580-4.
 • Harrits, Gitte Sommer; Prieur, Annick; Rosenlund, Lennart; Skjøtt-Larsen, Jakob (2009). Class and Politics in Denmark: Are both Old and New Politcs Structured by Class?. Scandinavian Political Studies. ISSN 0080-6757. Volum 33. Hefte 1.
 • Prieur, Annick Ingrid; Rosenlund, Lennart (2009). At konstruere et socialt rum. I: Refleksiv sociologi i praksis. Hans Reitzels Forlag. ISBN 978-87-412-5283-4. s. 120-146.
 • Rosenlund, Lennart (2009). Exploring the city with Bourdieu : applying Pierre Bourdieu's theories and methods to study the community. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. ISBN 978-3-639-16287-5. 346 s.
 • Faber, Stine Thidemann; Prieur, Annick; Rosenlund, Lennart; Skjøtt-Larsen, Jakob (2008). Aalborgs symbolske geografi. I: Sociologiens rum : festskrift for Jens Tonboe. Aalborg Universitetsforlag. s. 137-159.
 • Prieur, Annick; Rosenlund, Lennart; Skjøtt-Larsen, Jakob (2008). Cultural Capital Today: A Case Study from Denmark. Poetics. ISSN 0304-422X. Volum 36. Hefte 1. s. 45-71.
 • Rosenlund, Lennart (2008). Social Structures an their Transformations. I: Sosiologisk Årbok. Universitetet i Oslo.
 • Hjellbrekke, Johs.; Le Roux, Brigitte; Korsnes, Olav; Lebaron, Frederic; Rosenlund, Lennart; Rouanet, Henry (2007). The Norwegian field of power anno 2000. European Societies. ISSN 1461-6696. Volum 9.
 • Rosenlund, Lennart; Prieur, Annick (2007). Danish social spaces. I: Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet / Johs. Hjellbrekke, Ole Johnny Olsen og Rune Sakslind (red.). Unipub forlag. s. 257-286.
 • Rosenlund, Lennart; Prieur, Annick (2006). Det sociale rum, livsstilenes rum og La Distinction. I: Pierre Bourdieu. En introduktion. Hans Reitzels Forlag.
 • Rosenlund, Lennart (2002). Pierre Bourdieu on a Visit to Stavanger. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. ISSN 1403-3216. Hefte 2.
 • Rosenlund, Lennart (2002). Pierre Bourdieu on a visit to Stavanger. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. ISSN 1403-3216. Hefte 2. s. 137-187.
 • Rosenlund, Lennart (2002). Regelmessigheter i den postmoderne uorden - om sosiale og mentale strukturer. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. Volum 32. Hefte 01.feb.
 • Rosenlund, Lennart (2002). Regelmessigheter i den postmoderne uorden - om sosiale og mentale strukturer. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. Volum 32. Hefte 01.feb. s. 51-93.
 • Rosenlund, Lennart (2001). Answers to Wacquant's remarks on Norwegian Distinction. ?. Volum 6. Hefte 2. s. 33-45.
 • Rosenlund, Lennart (2001). On the social conditions of producing a thesis. ?. Volum 6. Hefte 2. s. 5-26.
 • Rosenlund, Lennart (2000). Cultural Change in Norway: Cultural an Economic Dimensions. International Journal of Contemporary Sociology. ISSN 0019-6398.
 • Rosenlund, Lennart (2000). Cultural Change in Norway: Cultural and Economic Dimensions. International Journal of Contemporary Sociology. ISSN 0019-6398.
 • Rosenlund, Lennart (2000). Cultural Change in Norway: Cultural and Economic Dimensions. International Journal of Contemporary Sociology. ISSN 0019-6398. Volum 37. Hefte 2. s. 245-276.
 • Rosenlund, Lennart (2000). Cultural Change in a Norwegian Urban Community: Applying Pierre Bourdieu's Approach and Analytic Framework. I: Derek Robbins(ed): Pierre Bourdieu. SAGE.
 • Rosenlund, Lennart (2000). Cultural Changes in a Norwegian Urban Community: Applying Pierre Bourdieu's Approach and Analytical Framework. I: Derek Robbins. (ed): Pierre Bourdieu. Sage Publications.
 • Rosenlund, Lennart (1998). Sosiale strukturer og deres metamorfoser. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. Volum 6. Hefte 01.feb. s. 45-74.
 • Rosenlund, Lennart (1996). Cultural change in a Norwegian Urban Community: Applying Pierre Bourdieu's Approach and Analytical Framework. International Journal of Contemporary Sociology. ISSN 0019-6398. Volum 33. Hefte 2.
 • Hovden, Jan Fredrik; Moe, Hallvard; Rosenlund, Lennart; Holm, Balder (2018). Brukerperspektiv på NRKs bidrag til mediemangfoldet og innvirkning på andre aktører: En analyse av surveydata for Medietilsynet. Universitetet i Bergen. 44 s.
 • Atkinson, Will; Rosenlund, Lennart (2014). Mapping the British Social Space: Towards a Bourdieusian Class Scheme. University of Bristol. 37 s.
 • Rosenlund, Lennart (1999). Beskjedne funn eller ufølsomme metoder? Et korrespondanseanalytisk tilbakeblikk på noe data fra et studieum av norske jusstudenter, med søkelys på bakgrunnsvariabelstrukturen og sider ved studentenes sosiale miljø. (tilsammen med Roald Nygård og Karen Jensen). Universitetet i Oslo, Pedagogisk forskningsinstitutt. 47 s.
 • Flemmen, Magne; Jarness, Vegard; Rosenlund, Lennart (2019). Class and status: reply to comments.
 • Flemmen, Magne; Jarness, Vegard; Rosenlund, Lennart (2019). Omnivorousness and openness: comments to Tak Wing Chan.
 • Flemmen, Magne; Jarness, Vegard; Rosenlund, Lennart (2018). Class gender intersections and the homology of social and symboloc space. Studies of Cultural Disinctions and Social Differentiation; 2018-10-05.
 • Hovden, Jan Fredrik; Rosenlund, Lennart (2018). Endelaus valfridom, tradisjonelle mønster? Mediebruk, offentleg deltaking og sosial klasse.
 • Hovden, Jan Fredrik; Rosenlund, Lennart (2018). Social space and the space of everyday media practices in Norway. 2018-10-31 - 2018-11-03.
 • Hovden, Jan Fredrik; Rosenlund, Lennart (2018). The uses of media. 2018-10-03 - 2018-10-05.
 • Hovden, Jan Fredrik; Rosenlund, Lennart (2018). The uses of media in Norway. Studies of Cultural Disinctions and Social Differentiation; 2018-10-05.
 • Faber, Stine Thidemann; Prieur, Annick; Rosenlund, Lennart; Skjøtt-Larsen, Jakob (2017). Novos tempos - novas divisões de classe?.
 • Prieur, Annick Ingrid; Rosenlund, Lennart (2014). From the model to the survey and back: A "hands on" - guide to constructing social spaces.
 • Rosenlund, Lennart (2014). Social and cultural change in Stavanger 1994-2009. 2014-09-18 - 2014-09-19.
 • Rosenlund, Lennart (2010). Constructin Social Spaces - Scandinavian Experioences. 2010-03-11 - 2010-05-11.
 • Rosenlund, Lennart (2010). Social and Spatial Differentiation in an Urban Environment. 2010-04-13 - 2010-04-14.
 • Rosenlund, Lennart (2009). In Search of the Cultural Omnivores. 2009-04-21 - 2009-04-22.
 • Rosenlund, Lennart (2009). Livsstiler og sosiale klasser i Aalborg. 2009-01-30 - 2009-01-31.
 • Rosenlund, Lennart (2009). The Reception of Stavanger2008: Testing the analytic framework of Pierre Bourdieu. 2009-10-22 - 2009-10-23.
 • Rosenlund, Lennart (2008). Class and Politics in Denmark; On the Quest for (socio)logical Patterns. 2008-09-09 - 2008-09-11.
 • Rosenlund, Lennart (2008). Danish Social Spaces. 2008-06-01 - 2008-06-03.
 • Rosenlund, Lennart (2007). Hva skjer med det norske klassesamfunnet?. 2007-03-01.
 • Rosenlund, Lennart (2007). Likhetens smak og behag Om forholdet mellom sosial differensiering og livsstiler. 2007-02-09 - 2007-02-12.
 • Rosenlund, Lennart (2007). Social Structures and Their Metamorphosis. 2007-09-19 - 2007-09-21.
 • Rosenlund, Lennart (2007). Structural Homologies. 2007-06-25 - 2007-06-27.
 • Rosenlund, Lennart (2007). The Danish Field of Lifestyles. 2007-09-19 - 2007-09-21.
 • Engen, Ole Andreas; Olsen, Odd Einar; Rosenlund, Lennart (2005). Stability and Change. Technology & Knowledge Networks in the Norwegian Supplier Industry. 2005-06-09 - 2005-06-11.
 • Rosenlund, Lennart (2000). Postmodern disorder or regularities of the advanced and differentiated society. 2000-10-03 - 2000-10-06.
 • Rosenlund, Lennart (1998). Social Structures and their metamorphoses. 1998-10-14 - 1998-10-16.