Et profilbilde

Spesialrådgiver
Erik Ruud { "honorific-suffix": "Spesialrådgiver", "fn": "Erik Ruud", "tel": "", "email": "erik.ruud@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Kunnskapssenter for utdanning

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Munthe, Elaine; Ruud, Erik; Malmo, Kari-Anne Svensen (2020). Praksisopplæring i lærerutdanninger i Norge: En forskningsoversikt. Kunnskapssenter for Utdanning. ISBN 9788276449068. 85 s.
  • Lillejord, Sølvi; Børte, Kristin; Nesje, Katrine; Ruud, Erik (2018). Learning and teaching with technology in higher education. A systematic review. Kunnskapssenter for utdanning. ISBN 978-82-12-03703-8. 65 s.
  • Lillejord, Sølvi; Børte, Kristin; Nesje, Katrine; Ruud, Erik (2017). Campusutforming for undervisning, forskning, samarbeid og læring - en systematisk kunnskapsoversikt. Kunnskapssenter for utdanning. ISBN 978-82-12-03652-9. 63 s.
  • Lillejord, Sølvi; Vågan, Andre; Johansson, Lotta; Børte, Kristin; Ruud, Erik (2016). Hvordan fysisk aktivitet i skolen kan fremme elevers helse, læringsmiljø og læringsutbytte. KUNNSKAPSSENTER FOR UTDANNING VED NORSK FORSKNINGSRÅD. ISBN 9788212035171. 75 s.
  • Morgan, Konrad; Morgan, Madeleine; Johansson, Lotta; Ruud, Erik (2016). A systematic mapping of the effects of ICT on Learning outcomes. Norges forskningsråd. ISBN 978-82-12-03560-7. 36 s.
  • Lillejord, Sølvi; Halvorsrud, Kristoffer; Ruud, Erik; Morgan, Konrad; Freyr, Tor; Fischer-Griffiths, Peder; Eikeland, Ole Johan; Hauge, Trond Eiliv; Homme, Anne; Manger, Terje (2015). Frafall i videregående opplæring. En systematisk kunnskapsoversikt.. Kunnskapssenter for utdanning, Norges forskningsråd. 86 s.
  • Lillejord, Sølvi; Børte, Kristin; Ruud, Erik; Hauge, Trond Eiliv; Hopfenbeck, Therese Nerheim; Tolo, Astrid; Fischer-Griffiths, Peder; Smeby, Jens-Christian (2014). Former for lærervurdering som kan ha positiv innvirkning på skolens kvalitet. En systematisk kunnskapsoversikt. Kunnskapssenter for utdanning. Norges forskningsråd. ISBN 978-82-12-03332-0. 103 s.
  • Munthe, Elaine; Ruud, Erik (2020). A systematic mapping of research addressing field practice in teacher education in Norway. NERA; 2020-03-04 - 2020-03-06.
  • Johansson, Lotta; Ruud, Erik (2016). Physical activity and learning outcomes: a quest for elusive effects? A sub-review of a systematic review.. 2016-12-08 - 2016-12-10.