MENY

Smarte helsetjenester med fokus på utfall

HelseCampus Stavanger samarbeider med Norwegian Smart Care Cluster om å arrangere seminarer med aktuelle tema innenfor samhandling, sikkerhet og simulering av helsetjenester og helseteknologi. Første seminar handler om gevinstrealisering og suksessmåling i helsesektoren.

Seminaret Smarte helsetjenester med fokus på utfall arrangeres i Innovasjonsparken Stavanger 5. november.

Helsevesenet står ovenfor store utfordringer, som en aldrende befolkning og et økende behov for mer forebyggende og helsefremmende arbeid. Men hva definerer egentlig suksess i helse- og omsorgssektoren?

Stigende kostnader i helse- og omsorgssektoren står ikke nødvendigvis i sammenheng med økt kvalitet, og helsevesenet må tenke innovativt om hvordan de skal møte utfordringene og velge løsninger som gir mest verdi for pengene. Men hvordan skal vi definere suksess? Måler vi innsats, eller innhold? Hvilke beregninger vil gi en vellykket måling av verdi i helsevesenet, og hvordan får vi mest mulig nytte ut av endringsprosjekter?

Målgruppe:

  • Ledere med ansvar for endring i kommuner og helseforetak
  • Leverandører av tekniske løsninger og tjenester
  • Helsepersonell
  • Tillitsvalgte
  • Vernetjenesten 

Se programmet og meld deg på. Det er gratis å delta. 

Dersom du ønsker å delta på workshopen med tema Hvordan håndtere de operative verdikonfliktene kan du sende en e-post til Ragne Kristin Farmen, som er leder for HelseCampus Stavanger.