MENY

Disputas om terrorister og deres valg av mål

Tirsdag 17. september 2019 disputerer forsker ved Politihøgskolen Cato Hemmingby for graden philosophiae doctor ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.

Hemmingby forsvarer avhandlingen Terrorists and targets – a relationship forunded on bad intentions, limited capacities and risk willingness.

Hemmingby har analysert over 200 planlagte og utførte terroraksjoner de siste 20 årene. Han har blant annet kartlagt om terroristene har hatt massedødsfokus eller ikke, om de har angrepet såkalte myke mål eller harde mål, og om de har angrepet vilkårlige sivile eller vært mer selektive. 

Bedømmelseskomiteen består av dr. senior lecturer John Morrison, Royal Holloway University (University of London), professor Brynjar Lia, IKOS, Universitetet i Oslo, professor II Anja Dalgaard-Nielsen, UiS / Forsvarsakademiet, Danmark.

Hovedveileder er professor II Tore Bjørgo, Politihøgskolen, medveileder er professor Odd Einar Olsen, UiS.

Oppgitt emne for prøveforelesning: Terrorist learning effects from 'sucessful' attacks.

Leder for disputasen er prodekan for forskning Morten Tønnessen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Alle interesserte er velkommen til prøveforelesning kl 10 og til disputas kl 12.