Et profilbilde

Forsker
Christian Henrik Alexander Kuran { "honorific-suffix": "Forsker", "fn": "Christian Henrik Alexander Kuran", "tel": "", "email": "christian.h.kuran@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Rom KE C-388
Tlf priv/mob 45688513

Working H2020 BuildERS

Undervisning

Forskningsområder

Ethnicity, intercultural communication, transport safety, nonconform behaviour

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

BuildERS H2020
PhD- bending the rules in the Heavy goods transport sector 

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Kuran, Christian Henrik Alexander; Njå, Ove (2017). Using ethnographic methodology in the study of complex sociotechnical Systems. I: Safety & Reliability, Theory and Applications. CRC Press. ISBN 978-1138629370. s. 462-462.
  • Hanson, Sten; Siibak, Andra; Back, Asta; Orru, Kati; Morsut, Claudia; Kuran, Christian Henrik Alexander; Gabel, Friedrich; Kruger, Marco; Kruke, Bjørn Ivar (2019). D1.4 Report on communication behaviour and use of social media in Europe. BuildERS project. 57 s.
  • Morsut, Claudia; Kuran, Christian Henrik Alexander; Kruger, Marco; Gabel, Friedrich; Nakhur, Oliver; Orru, Kati; Narusson, Dagmar; Siibak, Andra; Hanson, Sten; Rhinard, Mark; Berg, Fanny; Salvadori, Lucia; Nævestad, Tor-Olav (2019). D1.1: FIRST VERSION OF THE UNIFIED THEORETICAL FRAMEWORK ON THE CONCEPTS OF RISK AWARENESS, SOCIAL CAPITAL, VULNERABILITY, RESILIENCE AND THEIR INTERDEPENDENCIES. BuildERS project. 30 s.
  • Orru, Kati; Siibak, Andra; Back, Asta; Morsut, Claudia; Kruke, Bjørn Ivar; Kuran, Christian Henrik Alexander; Hansson, Sten; Kruger, Marco; Gabel, Friedrich; Segnesam, Lisa; Rhinard, Mark; Nakhur, Oliver (2019). D1.4 Report on communication behaviour and use of social media in Europe. BuildERS project. 57 s.
  • Njå, Ove; Kuran, Christian Henrik Alexander (2014). Erfaringer fra redningsarbeidet og selvredningen ved brannen i Oslofjordtunnelen 23. juni 2011. Intervjuer med beredskapspersonell og trafikanter. IRIS. ISBN 978-82-490-0841-4. 77 s.
  • Kuran, Christian Henrik Alexander (2017). Data analysis: working with ethnographic data in complex systems. VSB – Technical University of Ostrava.; 2017-10-03 - 2017-10-06.