MENY

Død og døende. Et forskningsseminar seminar om velferdsteknologi, omsorg og ansvar i møte med døden.

Nettverk for kjønnsforskning ønsker velkommen til seminar om forskning på døden.

10.00 – 10.05: Velkommen ved Nettverk for kjønnsforskning

10.05-11.00:  Diffraktive læsninger af halve hjerter

Kun tre uger gammel døde min søn i 2007 da han kun var født med et halvt hjerte (hypoplastisk venstre hjertesyndrom (HLHS)). I tiden efter, da jeg levede med den stærke nye sorg, rejste spørgsmålet ”Hvad nu hvis?” sig konstant. Det var et spørgsmål, der over tid ikke blot pegede på sorgen over at miste mit barn, men i højere grad pegede på ansvar, normer og værdier når teknologier er involveret i forsøg på at rede eller afslutte liv, som min søns. I det her oplæg spørger jeg derfor: Hvordan er teknologier med til at skabe liv og død i forbindelse med børn født med svære hjertefejl, og hvordan bliver ansvar rekonfigureret via disse teknologier? Ved at adressere disse spørgsmål, undersøger jeg, hvordan teknologier i dag er en del af døden tidligt i livet. Det gør jeg metodologisk gennem en “hvad nu hvis metodologi”, der kombinerer min autoetnografisk beretning med medie-historier og medicinske dokumenter om børn født med HLHS. Denne ”hvad nu hvis metodologi” er herved samtidig det, Haraway (1997) og Barad (2007) har beskrevet som diffraktive læsninger. Det er læsninger, der peger på behovet for en situeret etik, der kan benyttes når hjerter er itu. 

Innleder: Stine Willum Adrian, Associate Professor i Techno-Anthropology ved Aalborg Universitet i København, Danmark. Hun har doktorgrad i feministISK STS og kulturanalyse. Adrians arbeid er tverrfaglig, og hun har lenge arbeidet i skjæringsfeltet mellom etnografi av medisinske teknologier,  kulturell analyse, etikk og jus. Forskningsinteressene hennes ligger i spørsmål om reproduksjonsteknologi, døds-teknologier ved livets begynnelse, kjønn, feministiske materialismer, sammenfiltring av teknologier og etikk og etnografiske metoder.

11.00-11.30: Døden og de profesjonelle relasjoner

Innledere: Ellen Ramvi og Marta Høyland Lavik.

Ellen Ramvi leder programområdet Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker, hvor Marta Høyland er eksternt medlem. Ramvi og Høyland Lavik samarbeider i et NFR-prosjekt om migranters erfaringer ved å arbeide som helsepersonell på norske sykehjem.

Det vil bli anledning til å stille spørsmål etter hvert innlegg.