MENY

Disputas om mogleg biomarkør for Parkinsons

Torsdag 19. september 2019 vil Marthe Gurine Førland disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Førland forsvarer avhandlinga Cerebrospinal fluid alpha-synuclein. A potential biomarker for Parkinson’s disease and other neurodegenerative disorders with Lewy pathology.

Prøveførelesing startar kl 09.00. Emnet for førelesinga er: The use of imaging for the diagnosis of PD and DLB.

Alle interesserte er velkomne både til prøveførelesing og sjølve disputasen frå kl. 11.00.

Leiar for disputasen er instituttleiar Gro Johnsen ved Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Arrangementet finn stad i aulaen på Stavanger Universitetssjukehus

Portrettfoto av Marthe Gurine F ørland

Marthe Gurine Førland