MENY

Disputas om fuktvilkår ved oljeutvinning

Tysdag 24. september 2019 vil Samuel Erzuah disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Erzuah forsvarer avhandlinga Wettability Estimation by oil Adsorption.

Prøveførelesing startar kl 10.00. Emnet for førelesinga er: Unconventional oil and gas production.

Alle interesserte er velkomne både til prøveførelesing og sjølve disputasen frå kl. 12.15.

Leiar for disputasen er førsteamanuensis Eric Brun frå Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164 (kart).

Samuel Erzuah

Samuel Erzuah