Et profilbilde

Førsteamanuensis i arkeologi
Anja Mansrud { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis i arkeologi", "fn": "Anja Mansrud", "tel": "", "email": "anja.mansrud@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling fornminner
Tlf priv/mob 41682138

Undervisning

Forskningsområder

My research interests include Mesolithic archaeology, hunter-gatherer archaeology/anthropology, bone technology and crafts, human/animal-relations and Iron-Age burial archaeology. 

Utvalgte publikasjoner

 A. Eigeland, L., Reitan, G. 2018.  Krøgenes D2 ? Lokalitet fra seinmesolitikum med koniske kjerner, kulturlag og omfattende produksjon av nøstvetøkser. I Reitan, G. & Sundström, L (red.)  Kystens steinalder i Aust-Agder.Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Arendal Tvedestrand. Cappelen Damm Akademisk, Oslo.

 A. 2017. Untangling functional, ritual and cosmological aspects of fishhook manufacture in the Middle Mesolithic Coastal Communities of NE Skagerrak. International Journal of Nautical Archaeology 46:1-17.

 A. 2017.  Stokke/Polland 5 ? Lokalitet fra seinmesolitikum. I Solheim, S (red.) E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble, Telemark. Portal Forlag, Kristiansand. 

, A. & Persson, P. 2017. Waterworld: Environment, animal exploitation and fishhook-technology in the North-Eastern Skagerrak area (8300-6300 BC). I Persson, P., Riede, F., Skar, B., Breivik. H.M, Jonsson, L. (eds.). Ecology of Early Settlement in Northern Europe: Conditions for Subsistence and Survival.Volume two in the series: The Early Settlement of Northern Europe ? Ecology, Technology, Society. Equinox Publishing, Sheffield.

Eymundsson, C.  Fossum, G, , , A, Koxvold, L og Mjærum, A. 2017. A bifocal view on axe technology in the Oslofjord area, Norway, c. 9200-6350 cal. BC. I Knutsson, K., Knutsson, H., Apel, J & Glørstad, H. (red.). The early settlement of Northern Europe - Technology and communication. Volume two in the series: The Early Settlement of Northern Europe ? Ecology, Technology, Society. Equinox Publishing, Sheffield. 

, A. & Eymundsson, C. 2016. Socialized Landscapes? Lithic clusters, hearths and relocation rituals at Middle Mesolithic sites in Eastern Norway. Fennoscandia Archaeologica XXXIII: 123-151.

, A. 2016. Smitt og smuler. Brente bein, avfallshåndtering og rituell praksis på mellommesolittiske boplasser. In Situ Archaeologica 12:7-29.

Eigeland, L., , A og Persson, P. 2016.  Littisk avfallsmateriale som kilde til datering. En case-study fra Sandholmen i Glomma. Primitive Tider 18:7-24.

 


Pågående forskning

My current research explore Mesolithic and Neolithic osseous technologies. By combining experimental archaeol­ogy, a technological approach to bone industries and rock art, I investigate how animal bone and antler was transformed into artefacts. The aim is to achieve novel understandings of how practical, technical, social and cosmological aspects were entwined in everyday technology, and make an archeological contribution to the interdisciplinary field of human-animal studies (HAS). 


Arbeidserfaring

2014?2019. Field archaeologist/advisor at the Museum of Cultural History, University of Oslo.

2011?2014. Excavation leader, various large development lead excavation projects.

2007-2011. PhD-fellow in archaeology, Institute of Archaeology, Conservation and History, UIO.

2004-2007. Field archaeologist, various archaeological institutions in Norway.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Mjærum, Axel; Mansrud, Anja (2020). Resource management in Late Mesolithic Eastern Norway : Fishing in the coastal, interior and mountain areas and its socio-economic implications. I: Coastal landscapes of the Mesolithic : Human engagement with the coast from the Atlantic to the Baltic Sea. Routledge. ISBN 9781138303607. s. 264-299.
 • Utvik Wammer, Elling; Mansrud, Anja; Nymoen, Pål; Kvalø, Frode (2019). Mistet på sjøen? En nyoppdaget fiskekrok fra steinalderen i Søgne, Vest-Agder. Primitive tider. ISSN 1501-0430. Volum 21. s. 25-43.
 • Mansrud, Anja; Eigeland, Lotte; Reitan, Gaute (2018). Krøgenes D2. Lokalitet fra seinmesolitikum med koniske kjerner, kulturlag og omfattende produksjon av nøstvetøkser.. I: Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202566289. s. 281-308.
 • Eymundsson, Carine S.R.; Fossum, Guro; Koxvold, Lucia Uchermann; Mansrud, Anja; Mjærum, Axel (2017). Axes in transformation: a bifocal view of axe technology in the Oslo Fjord area, Norway, c. 9200–6000 cal BC. I: The Technology of Early Settlement in Northern Europe Transmission of Knowledge and Culture (Volume 2). Equinox Publishing. ISBN 978-178-17951-6-3. s. 201-229.
 • Mansrud, Anja (2017). Stokke/Polland 5 – Lokalitet fra seinmesolitikum. I: E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag. ISBN 9788202566241. s. 477-496.
 • Mansrud, Anja (2017). Untangling social, ritual and cosmological aspects of fishhook manufacture in the Middle Mesolithic NE Skagerrak. International Journal of Nautical Archaeology. ISSN 1057-2414. Volum 46. Hefte 1. s. 31-47. DOI: 10.1111/1095-9270.12211.
 • Mansrud, Anja; Persson, Per (2017). Waterworld: Environment, Animal Exploitation, and Fishhook Technology in the North-Eastern Skagerrak Area During the Early And Middle Mesolithic (9500–6300 cal BC). I: The Ecology of Early Settlement in Northern Europe. Conditions for Subsistence and Survival. The Early Settlement of Northern Europe, Volume 1. Equinox Publishing. ISBN 9781781796030. s. 129-166.
 • Eigeland, Lotte Christin; Mansrud, Anja; Persson, Per (2016). Littisk avfallsmateriale som kilde til datering : en case-study fra Sandholmen ved Glomma, Østfold. Primitive tider. ISSN 1501-0430. Volum 18. s. 7-23.
 • Mansrud, Anja (2016). Smitt og smuler: brente bein, avfallshåndtering og rituell praksis på mellommesolittiske boplasser. In situ archaeologica. ISSN 2000-4044. Volum 12. s. 7-29.
 • Mansrud, Anja; Eymundsson, Carine S.R. (2016). Socialized Landscapes? Lithic Clusters, Hearths and Relocation Rituals at Middle Mesolithic Sites in Eastern Norway. Fennoscandia Archaeologica. ISSN 0781-7126. Volum XXXIII. s. 123-151.
 • Mansrud, Anja (2014). "Mobil eller bofast? Erverv, landskap og mobilitet i mellommesolittiske kystsamfunn i Øst-Norge (8300-6300 f. Kr.)". Norsk Maritimt Museums Årbok 2013, 67-108. Årbok Norsk Maritimt Museum. ISSN 1892-4786. s. 67-108.
 • Mansrud, Anja (2013). En mikrolitt til besvær? Typologi, kronologi og komposittredskaper i østnorsk mellommesolitikum. Viking. ISSN 0332-608X. Volum 76. s. 63-86.
 • Mansrud, Anja (2013). Flintdepot, hustuft og andre nyheter fra mellommesolitikum i Larvik. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. Hefte 120. s. 63-73.
 • Mansrud, Anja (2013). Formidling. I: E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke. Portal forlag. ISBN 9788283140026. s. 54-56.
 • Mansrud, Anja (2013). Hovland 4 – Mellommesolittisk lokalitet med fire funnkonsentrasjoner og ti strukturer. I: E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke. Portal forlag. ISBN 9788283140026. s. 143-170.
 • Mansrud, Anja (2013). Torstvet – Et kortvarig opphold i mellommesolitikum. I: E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke. Portal forlag. ISBN 9788283140026. s. 236-254.
 • Mansrud, Anja; Koxvold, Lucia (2013). Hovland 5 – En mellommesolittisk lokalitet med spor etter økseproduksjon. I: E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke. Portal forlag. ISBN 9788283140026. s. 57-77.
 • Mansrud, Anja (2009). Animal bones studies and the perception of animals in Mesolithic society. Animal bones studies and the perception of animals in Mesolithic society. I: Mesolithic Horizons. Papers presented at the 7th International Conference on the Mesolithic in Europe, Belfast 2005, s. 198-203. McCartan, S.B., Schulting, R., Warren, G. & Woodman, P. (red). Oxbow Books, Oxford. I: Mesolithic Horizons. Papers presented at the Seventh International Conference on the Mesolithic in Europe, Belfast 2005. Oxbow Books. ISBN 978-1-84217-311-4. s. 198-202.
 • Mansrud, Anja (2008). Kapittel 14. Rødbøl 54 – boplasspor fra mellommesolitikum og kokegropfelt fra eldre jernalder. I: E18-prosjektet Vestfold Bind 2. Steinalderboplasser, boplasspor, graver og dyrkningsspor. Varia 72, s. 235-268. Gjerpe, L.E. (Red.). Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. Varia. ISSN 1504-3266. Volum 72. s. 235-268.
 • Mansrud, Anja (2008). "Stykkevis og delt" - noen refleksjoner omkring forholdet mellom kropp, identitet og personoppfatning i det førkristne samfunnet. I: Facets of Archaeology. Essays in honour of Lotte Hedeager on her 60th birthday. Oslo Archaeological Series vol. 10, s. 385-395. Chilidis, K., Lund, J. & Prescott, C. (red). Institutt for arkeologi, konservering og historiske fag, Universitetet i Oslo. Oslo Arkeologiske Serie - Oslo Archaeological Series (OAS). ISSN 1503-4089. Volum 10. s. 385.-395.
 • Mansrud, Anja (2006). Flytende identiteter? Dyrebein i graver og førkristne personoppfatninger. I: ”Lik og ulik – gravskikk gjennom 10 000 år”. Terje Østigård (red.). UBAS Nordisk. Universitet i Bergen Arkeologiske Skrifter 2 s. 133-159. Universitetet i Bergen. Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter - Nordisk. ISSN 0809-6058. Volum 2. s. 133-159.
 • Mansrud, Anja (2005). Å dyrke de døde. Knoklenes metaforikk i jernalderens branngravsskikk. Primitive tider. ISSN 1501-0430. Volum 7. s. 29-40.
 • Mansrud, Anja (2004). Dyrebein i graver - en kilde til jernalderens kult og forestillingsverden. I: Mellom himmel og jord. Foredrag fra et seminar om religionsarkeologi Isegran 31. januar � 2. februar 2002. IAKK, Universitetet i Oslo. s. 82-11.
 • Mansrud, Anja (2004). Steinlegningen ved Vestre Moland Kirke. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. Hefte 94. s. 30-35.
 • Mansrud, Anja (2002). Kunst på løse gjenstander. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. Volum 86. s. 11-16.
 • Mansrud, Anja (2002). Svinesunsprosjektets formidlingsgraving. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. Hefte 88. s. 37-47.
 • Mansrud, Anja (2001). Osteologi i Norge - problemer og muligheter. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. Hefte 85. s. 34-31.
 • Mansrud, Anja (2017). Erverv som kosmologi? En relasjonell tilnærming til dyrebein, bosetningsmønstre og teknologi i mellommesolittiske kystsamfunn i det nordøstlige Skagerak (8300–6300 f. Kr.). 07 Oslo Media. 108 s.
 • Damlien, Hege; Solheim, Steinar; Mansrud, Anja; Koxvold, Lucia; Olsen, Dag Erik Færø (2012). E18 prosjektet Bommestad-Sky. Arkeologiske undersøkelser i Larvik kommune, Vestfold. Årsrapport 2011. Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen. Universitetet i Oslo. 72 s.
 • Mansrud, Anja (2004). Dyret i jernalderens forestillingsverden. En studie av forholdet mellom mennesker og dyr i nordisk jernalder, med utgangspunkt i dyrebein fra graver. IAKK, Universitetet i Oslo. 118 s.
 • Mansrud, Anja (2004). Svinesundprosjektets formidlingsgraving. Kulturhistorisk Museum, UiO. 7 s.
 • Mansrud, Anja; Kloo, Anna; Larsson, Johanna; Steinwall, Johanna (2000). Barnen berättar. En studie av barngravar från ett vikingtida gravfält i Fjälkinge. C-uppsats i historisk osteologi. Lunds Universitet. 240 s.
 • Mansrud, Anja (2017). Pionerer ved Oslofjorden. Steinalderutstilling som er del av KHMs nye basisutstilling Kollaps - menneske i en uforutsigbar verden.
 • Mansrud, Anja (2013). E18 Rugtvedt-Dørdal. Lokaliteter fra eldre og yngre steinalder samt gravminner, bosetningsspor og hulveier fra jernalder.
 • Mansrud, Anja (2013). Mesolittiske kokegroper og middelalderske hulveier? Sesongavslutning 2013 ved E18 Rugtvedt-Dørdal.
 • Mansrud, Anja; Reitan, Gaute (2013). Hard Rock Trasé – en reise gjennom steinalderens landskap. Utstillingsprosjekt basert på arkeologiske forvaltningsundersøkelser, Kulturhistorisk Museum.
 • Mansrud, Anja (2012). Felles forskning på nylig utgravd forvaltningsmateriale.
 • Mansrud, Anja (2012). Utstilling på Kulturhistorisk Museum: Hard Rock Trasé – en reise gjennom steinalderens landskap.
 • Berg-Hansen, Inger Marie; Mansrud, Anja (2019). Foraging persistency: The Neolithic (?) in South-Eastern Norway. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); 2019-11-06 - 2019-11-08.
 • Mjærum, Axel; Mansrud, Anja; Wammer, Elling Utvik (2019). The fish farmers of the Stone Age. The introduction of brown trout (Salmo trutta) into south Norwegian mountain lakes. ENE; 2019-11-06.
 • Mansrud, Anja (2017). 9000 år gamle fiskekroker. Gjenstandsbloggen Forskning.no. [Internett]; 2017-05-10.
 • Mansrud, Anja (2017). Fortviler over plyndring av fortidsminner. Innslag på NRK Sørlandet nettTV, NRK nyheter. [Internett]; 2017-10-11.
 • Mansrud, Anja (2017). «Gjeng vegane etter dei døde». Gravrøyser, rydningsrøyser og en mulig TRB-grav fra Gvarv i Telemark. Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger; 2017-02-27 - 2017-03-01.
 • Mansrud, Anja (2017). God meny i steinalderen. Elg og hjort var mat for både mage og tanke. Omtale av avhandlingen i Forskningsmagasinet Apollon, UIO. [Fagblad]; 2017-04-01.
 • Mansrud, Anja (2017). Gård, graver og jernproduksjon på Eg. Norark.no. [Internett]; 2017-11-06.
 • Mansrud, Anja (2017). Her finner de flere tusen år gamle redskaper. Innslag om KHM og IAKHS feltkurs i Grimstad Adressetidende. [Avis]; 2017-06-08.
 • Mansrud, Anja (2017). Liminal agents: exploring the social, ritual and cosmological aspects of fishhook manufacture in Middle Mesolithic coastal communities (8300-6300 BC). American Association of Archaeologists; 2017-03-29 - 2017-04-03.
 • Mansrud, Anja (2017). Vikinggrav og jernalderhus funnet på Eg. Fædrelandsvennen. [Avis]; 2017-11-01.
 • Mansrud, Anja (2016). AK 24syv-Kultur: intervju om Rave Willerlev som direktør på KHM. AK 24syv-Kultur, dansk radiokanal. [Radio]; 2016-06-01.
 • Eymundsson, Carine S.R.; Mansrud, Anja (2015). "Fire walk with me". Hearths, tasks and mobility in the early and middle Mesolithic of Eastern Norway.. 2015-09-14 - 2015-09-18.
 • Mansrud, Anja (2015). Gravrøys og grav/øksedepot fra traktbegerkulturen (ca. 3800-3300 f. Kr) ved Norsjø i Telemark. Innlegg på Norark.no 4 desember 2015.
 • Mansrud, Anja (2015). Sikrer 10.000 år gamle steinalderboliger. Smaalenenes Avis. [Avis]; 2015-05-12.
 • Mansrud, Anja (2015). Undersøkelse av gravminner og et mulig megalitt-anlegg ved Norsjø i Telemark. Innlegg på Norark.no 19 august 2015.
 • Mansrud, Anja (2014). "E18 Rugtvedt-Dørdal 2014: 20 lokaliteter, 20 arkeologer, 20 uker!" Innlegg på NORARK.no, publisert 29.04.201.
 • Mansrud, Anja (2014). "E18-utgravning kan løse steinaldergåte". Innslag på NRK Sørlandet nett TV v/ Miriam Grov.14.08.2014. NRK Sørlandet. [Radio]; 2014-08-14.
 • Mansrud, Anja (2014). "Felles forskning på nylig utgravd forvaltningsmateriale". Innlegg på NORARK.no, publisert 23-01.2014.
 • Mansrud, Anja (2014). "Har funnet mye nytt i gammel jord". Artikkel i Agderposten v/ Tore Ellingsen. 05.09.2014. Agderposten. [Avis]; 2014-09-05.
 • Mansrud, Anja (2014). "Hva finner arkeologene nå?" Tv-innslag Agderposten nett v/Erik Holand.05.09.2014. Agderposten nett. [Internett]; 2014-09-05.
 • Mansrud, Anja (2014). "Skjevigas skjulte steinalderskatter graves frem i lyset". Innlegg på NORARK.NO. Publisert 18.08.2014.
 • Mansrud, Anja (2014). "Steinalderboplass". TV-innslag om E18 Rugtvedt-Dørdal på NRK Telemarks distriktssending. Sendt 01.07.2014. NRK Telemarks distriktssending. [TV]; 2014-07-01.
 • Mansrud, Anja (2014). Store arkeologiske utgravninger i Aust-Agder. Radioinnslag V/Miriam Grov. Kulturnytt, NRK P2. 13.08.2014. NRK P2. [Radio]; 2014-08-13.
 • Mansrud, Anja (2014). "Tusenvis av steinalderfunn i Skjeviga". Artikkel i Grimstad Adressetidene v/ Gro Austenå Berg. 06.05.2014. Grimstad Adressetidene. [Avis]; 2014-05-06.
 • Mansrud, Anja (2014). "Utstilling på Kulturhistorisk Museum: Hard Rock Trasé – en reise gjennom steinalderens landskap". Innlegg på NORARK.NO, publisert 23.01.2014.
 • Mansrud, Anja; Bjørkli, Birgitte; Sundström, Lars (2014). "Store arkeologiske utgravninger i Aust-Agder". Innslag sendt på NRK P1 Nyhetsmorgen,P2s Kulturnytt, Radiolangs og NRK Sørlandets distriktssending.13.08.2014. NRK Radio. [Radio]; 2014-08-13.
 • Mansrud, Anja; Reitan, Gaute (2014). "Hard Rock Trasé – formidling av forvaltning på Kulturhistorisk Museum". Nicolay Arkeologisk Tidsskrift 123, 61-67.
 • Mansrud, Anja; Solheim, Steinar (2014). "Bygger fremtiden oppå fortiden". Intervju med Anja Mansrud og Steinar Solheim. Innsalg på NRK Telemarks nettside, 21.05.2014. [Internett]; 2014-05-21.
 • Mansrud, Anja; Solheim, Steinar (2014). "Funn langs ny E18". Radioinnslag på NRK P1 Nyhetsmorgen. Sendt 21.05.2014. NRK P1 Nyhetsmorgen. [Radio]; 2014-05-21.
 • Mansrud, Anja; Solheim, Steinar; Koxvold, Lucia Uchermann; Fossum, Guro; Rødsrud, Christian Løchsen (2014). E18 Rugtvedt-Dørdal. Innlegg på NORARK.NO, publisert 21.07.2014. Forfattere: Forfattere: Steinar Solheim, Anja Mansrud, Lucia Koxvold, Guro Fossum, Christian L. Rødsrud.
 • Mansrud, Anja (2013). «E18 endrer Telemarks historie». Varden. [Avis]; 2013-08-08.
 • Mansrud, Anja (2013). Sensasjonelle funn fra E18 i Larvik: hyttegulv, ildsteder og et flintdepot fra mellommesolitikum (7500 f. Kr.). Fredagsseminar, IAKH, Universitetet i Oslo;
 • Mansrud, Anja (2013). Steinalder og jernalder ved E18 Rugtvedt. Det norske Arkeologmøtet; 2013-12-07 - 2013-12-10.
 • Mansrud, Anja; Fossum, Guro (2013). Setter Bamble på spissen. Varden. [Avis]; 2013-09-07.
 • Mansrud, Anja; Koxvold, Lucia (2013). Leter etter Bambles eldste hus. NRK Telemark. [TV]; 2013-10-10.
 • Mansrud, Anja; Koxvold, Lucia (2013). Ligger Bamble eldste hus her?. Varden. [Avis]; 2013-10-11.
 • Mansrud, Anja; Koxvold, Lucia; Fossum, Guro (2013). «Stem på Telemarks tarveligste stenøxe». Det norske Arkeologmøtet; 2013-12-07 - 2013-12-10.
 • Solheim, Steinar; Mansrud, Anja (2013). E18 endrer Telemarks historie. Varden. [Avis]; 2013-08-08.
 • Solheim, Steinar; Mansrud, Anja; Damlien, Hege; Vivås, Arild; Olsen, Dag Erik Færø; Koxvold, Lucia (2012). E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av mellommesolittiske boplasser i Vestfold.
 • Solheim, Steinar; Damlien, Hege; Mansrud, Anja; Koxvold, Lucia; Olsen, Dag Erik Færø (2011). E18 Bommestad-Sky. Arkeologi langs E18 i Vestfold. NAM; 2011-11-01 - 2011-11-05.
 • Mansrud, Anja (2005). Animal bone studies and the perception of animals in the Mesolithic society. 2005-08-26 - 2005-09-02.
 • Mansrud, Anja; Rødsrud, Christian Løchsen; Østmo, Mari Arentz (2005). Arkeologiske utgravninger langs E18 i Hedrum.
 • Mansrud, Anja; Østmo, Mari Arentz; Rødsrud, Christian Løchsen; Rønne, Ola; Gjerpe, Lars Erik (2005). E18-prosjektet - årets utgravninger. IAKK;
 • Mansrud, Anja (2004). Neandertalerne - mennesker som oss?. Gjenreisningsmuseet i Hammerfest;
 • Mansrud, Anja (2004). Neandertalerne - var de mennesker?.
 • Mansrud, Anja (2002). Blot. tro og offer i det førkristne Norden. Bokanmeldelse.
 • Mansrud, Anja (2002). Dyrebein i jernaldergraver - en kilde til kult og forestillinger. IAKK; 2002-01-31 - 2002-02-02.
 • Mansrud, Anja (2002). Dyrebein i jernaldergraver. Et innblikk i jernalderens kult og forestillingsverden. IAKK;
 • Mansrud, Anja; Reitan, Gaute (2002). Tour de France 2001 - en rammefortelling.
 • Samdal, Magne; Rønne, Ola; Bukkemoen, Grethe Bjørkan; Østmo, Mari Arentz; Gjerpe, Lars Erik; Pettersson, Susanne Helena; Rødsrud, Christian Løchsen; Mansrud, Anja (2006). E18-prosjektet Langåker-Bommestad. Kulturhistorisk museum. http://ariadne.uio.no/kmf/funn/E18/.