MENY

Forsa-konferansen 2019 - Spenninger i sosialt arbeid

Forsa-konferansen 2019 avholdes ved Universitetet i Stavanger, Institutt for sosialfag, torsdag 14. november og fredag 15. november.

Årets tema er "Spenninger i sosialt arbeid".

Sosialarbeidere jobber i økende grad i tverrprofesjonelle tjenester som medfører økte krav til legitimering av både sosialt arbeid og egen kompetanse ovenfor andre profesjoner.

Samtidig vokser det fram en ambisjon om å kunne artikulere sosialt arbeid som en akademisk disiplin parallelt med at utdanningsløpet i økende grad styres av kompetansebehov innen tjenestetilbudene.

Bli med å utveksle erfaringer, kunnskap og ideer om aktuelle utfordringer sammen med fagpersoner, forskere og praktikere innen feltet.

Illustrasjonsbilde: To trefigurer som holder puslespillbiter.