MENY

Åpent møte: Hydrogen som framtidig energibærer. Hva skjer på dette området?

Norges tekniske vitenskapsakademi, og TEKNA inviterer til åpent møte onsdag 25. september kl 19:00 i Arkeologisk museum, Peter Klows gt. 30.

Hydrogen som framtidig energibærer. Hva skjer på dette området? 

Foredrag 1: Status på området – nasjonalt og internasjonalt ved Kristian Vik, Generalsekretær i Norsk Hydrogenforum 

Store nasjonale satsinger på hydrogen kommer nå i flere og flere land, for å sikre betydelig reduksjon av CO2-utslipp. 

· Hva må Norge gjøre med våre konkurransefortrinn for fortsatt kunne ligge i front på bruk av nullutslipps-teknologi i maritim sektor? 

· Hvordan kan Norge utgjøre et bidrag for bred innfasing av nullutslipps veitransport, som gjør at vi kan nå våre utslippsmål mot 2025 satt i NTP? 

· Hva kan vi gjøre i industrien? 

Norsk Hydrogenforum presenterer status for utviklingen rundt hydrogen internasjonalt og i Norge. 

Foredrag 2: Produksjon av hydrogen fra biogass ved Egil Vigdel, daglig leder i gründerbedriften Agri-e 

Agri-e er en gründerbedrift som vil utvikle, bygge og drifte anlegg som benytter biogass som energikilde, og på bakgrunn av dette produserer hydrogen, strøm, varme, og konsertert ren CO2. 

Målsetningen er å kunne benytte rå-biogass direkte inn i anlegget uten å gå veien om oppgradering. 

Foredraget vil også legge vekt på det teamet som er bygget opp for realiseringen og industrialiseringen av teknologien, hvor vi er i prosjektløpet, og de utfordringer vi ser og opplever i fasen med å bygge opp ny industri innen nye og spennende områder. 

Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte, men vennligst meld deg på gjennom Hoopla: https://ntva.hoopla.no/sales/2582254823

Kristian Vik og Egil Vigdel.