Et profilbilde

Rådgiver
Micol Pezzotta { "honorific-suffix": "Rådgiver", "fn": "Micol Pezzotta", "tel": "Telefon: 51831160", "email": "micol.pezzotta@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for forskningsadministrative tjenester

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Friis, Jesper; Pezzotta, Micol (2019). Translation for and by SMEs - summary from session 6. European Materials Modelling Council; 2019-02-25 - 2019-02-27.
  • Pezzotta, Micol; Friis, Jesper (2019). Training resources for Translators. European Materials Modelling Council;
  • Ratvik, Arne Petter; Saai, Afaf; Wang, Zhaohui; Pezzotta, Micol; Friis, Jesper; Vullum, Per Erik (2018). Multi-scale Modelling of Titanium Diboride Degradation Using Crystal Elasticity Model and Density Functional Theory. TMS; 2018-03-11 - 2018-03-15.
  • Pezzotta, Micol; Zhang, Zhiliang (2007). Intergranular fracture in ceramics. 2007-11-22 - 2007-11-23.
  • Pezzotta, Micol; Zhang, Zhiliang (2006). Cohesive zone modeling of grain boundary microcracking in ceramics. 2006-10-27 - 2006-11-01.