MENY

Tirsdagsforedrag og akademisk kvarter

Arkeolog Helge Sørheim holder foredraget "Vikingenes seilas og navigasjon."

Vikingene krysset Nordsjøen og herjet og koloniserte i vesterled og på kontinentet. Sørover gikk ferdene helt inn i Middelhavet. De fant veien mot vest helt til Grønland og Amerika, og i øst krysset de svenske vikingene Østersjøen og fulgte de store vannveiene inn i Russland og sør til Svartehavet. Hva slags skip hadde de – og hvordan fant de veien dit de dro uten kompass eller andre hjelpemidler til bruk i navigasjonen?

Gratis foredrag

Sju - åtte tirsdagskvelder vår og høst har du anledning til å lære mer om spennende arkeologiske tema og andre emner som kan vekke interesse. Foredragene er gratis og åpne for alle. De åpne tirsdagsforedragene retter seg mot den delen av publikum som liker å lytte til og kommunisere direkte med foredragsholdere som henter sine emner fra museets virksomhetsområde, men også tilgrensende tema. Hovedvekten ligger på emner som tar for seg fortiden, naturhistorien og kulturminnevernet.
Det er anledning til å stille spørsmål til foredragsholderen eller gi kommentarer til innholdet. Foredragene holdes i museets auditorium med en serie på ca. åtte om våren og høsten.

Akademisk kvarter

I forkant av foredragene på tirsdager tilbyr vi en kort omvisning i utstillingene, og så fremt det er mulig knytter vi denne omvisningen opp til kveldens tema. Akademisk kvarter starter kl 18 og det er gratis inngang. 

Hver tirsdag har vårt bibliotek i 2. etasje åpent til kl. 18.30. Kafeen og museumsbutikken har åpent til kl. 20.00.
​Foredragene holdes tirsdager kl. 18.30. Fri entré.