MENY

Hydrogen som framtidig energibærer (Forskningsdagene 2019)

Er det fremdeles en framtid i hydrogen?

Hydrogen som framtidig energibærer
Teknas avdelingsfagråd Stavanger og Norges Tekniske Vitenskapsakademi inviterer til foredrag med Kristian E. Vik, generalsekretær i Norsk Hydrogenforum.