MENY

Visjoner om forskning i Norge

Vitenskapsakademiet i Stavanger inviterer til åpent møte onsdag 2. oktober Sting, KåKå, Valberget kl. 19:00.

Tema: Visjoner om forskning i Norge

Foredrag ved administrerende direktør John Arne Røttingen i Forskningsrådet.

Kommentarer ved rektor Klaus Mohn og dekan Ola Kvaløy.

John-Arne Røttingen (f. 1969) er lege og epidemolog, dr. med. (UiO). Siden 2017 er han administrerende direktør for Norges Forskningsråd. Tdligere har han vært områdedirektør for smittevern, miljø og helse ved Folkehelseinstituttet, og direktør for Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Han har studert ved University og Oxford og Harvard University, og er professor II i helsepolitikk ved UiO og professor i global helse ved Harvard T.H. Chan School of Public Health. Røttingen har ledet omfattende studier om global helse og tilgang til helsetjenester og internasjonale arbeidsgrupper innen feltet. Han fikk i 2016 Fulbrightprisen for beste artikkel i 2016, for en artikkel om Ebola-vaksinering. Han har en lang rekke vitenskapelige publikasjoner.


Klaus Mohn (f. 1964) har i 2019 tiltrådd som ansatt rektor ved Universitetet i Stavanger. Klaus Mohn har vært forsker ved Statistisk sentralbyrå og makroanalytiker i Den norske bank. Han har også vært kapitalforvalter for Statoil (nå Equinor), Noregs desidert mest verdifulle selskap og blant verdens 50 største selskap uavhengig bransje. Her var han også rådgiver på konsernsjefens kontor, senere sjefsøkonom.

Han har doktorgrad fra UiS om investeringer i olje- og gass-næringen. Han har siden tiden i Statoil og senere vært en markant debattant om oljenæringens videre utvikling og skiftet i norsk næringsgrunnlag. Våren 2019 deltok Mohn i regjeringens ekspertutval som vurderte klimarisiko for den norske økonomien. Resultatet er NOU-en «Klimarisiko og norsk økonomi» med klar tale: en avgjørende utfordring for norsk økonomi er å møte marknadssvikt og skape riktige insentiv. Mohn har en omfattende vitenskapelig produksjon og har fått priser for formidling.

Ola Kvaløy (f. 1973) er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger, og professor II ved Norges Handelshøyskole. Fra 1. august 2019 er han dekan på Handelshøyskolen ved UiS. Han forsker på tema knyttet til insentiver, økonomisk atferd og økonomisk organisering. Kvaløy er en aktiv forskningsformidler og er fast spaltisk i avisen Dagens Næringsliv. Han har også vært vokalist og låtskriver i bandet Lano Places. Han har markert seg som faglig sterk debattant på flere områder, mellom annet publiserings- og formidlingsformer for forskning, så som Open Access og endringene det vil medføre.

John Arne Røttingen