MENY

Offisiell åpning av Kunnskapssenter for utdanning

12. november er det offisiell åpning av Kunnskapssenter for utdanning ved Universitetet i Stavanger.

Deltagelse på åpningen krever påmelding innen 30. oktober 2019.

Program 

12.30 - 13.00           
Kaffe og te 

13.00 - 13.10          
Professor Klaus Mohn, rektor ved Universitetet i Stavanger

13.10 - 13.25          
Offisiell åpning av Kunnskapssenter for utdanning v/ statssekretær Tom Erlend Skaug, Kunnskapsdepartementet

13.25 - 13.45          
Professor Elaine Munthe, senterleder Kunnskapssenter for utdanning

13.45 - 14.30          
Director David Gough, EPPI Centre, University College London
Hva er systematiske kunnskapsoppsummeringer? Hvorfor trenger vi dem? Hvordan arbeider vi med systematiske kunnskapsoversikter?

14.30 - 14.45          
Pause

14.45 - 15.00          
Seksjonsleder Milena Adam, Utdanningsforbundet
Ville - kunne - gjøre godt: Forskning for praksis og profesjon

15.00 - 15.15          
Professor Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen, og styreleder for Porteføljestyret for utdanning og kompetanse, Forskningsrådet                                                                                   
Hvilken rolle spiller systematiske kunnskapsoppsummeringer for utdanning og hvilken betydning de har for Forskningsrådets arbeid?

15.15 - 15.30          
Seksjonssjef Joar Loland, Rogaland Fylkeskommune                         
Hva betyr systematiske kunnskapsoppsummeringer for arbeidet i skolen?

15.30 - 15.45          
Pause

15.45 - 16.15          
Professor Monica Melby-Lervåg, Universitetet i Oslo
Forskning som kan endre praksis: To eksempler på systematiske oversikter som utfordrer etablerte sannheter og endrer praksis

16.15 - 16.30          
Senterleder Camilo von Greiff, Skolforskningsinstitutet i Sverige
Nordisk samarbeid om kunnskap for utdanningssektoren

16.30     
Senterleder Elaine Munthe avslutter og inviterer til mingling med tapas

16.30 -18.00      
Mingling og tapas

 

Kunnskapssenter for utdanning: www.kunnskapssenter.no