MENY

Workshop: Systematiske kunnskapsoppsummeringer

To-dagers workshop om å gjøre systematiske kunnskapsoppsummeringer.

David Gough og Carol Vigurs ved EPPI-senteret i London kommer til Universitetet i Stavanger for å gi en innføring i systematiske kunnskapsoppsummeringer. Gjennom en to-dagers workshop vil deltakerne få kjennskap til bredden i kunnskapsoppsummeringer, få innsikt i hvordan velge mellom ulike systematiske kunnskapsoppsummeringer, og få praktisk erfaring med noen av fasene i en systematisk kunnskapsoppsummering. 

13. november kl 10.00 - 16.30
14. november kl 09.30 - 15.00

Workshop er gratis, men bindende påmelding pga av begrenset antall plasser. Klikk her for å se hele programmet og for å melde deg på workshop

Arrangør: www.kunnskapssenter.no