Et profilbilde

Førsteamanuensis II
Eivind Furuseth { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis II", "fn": "Eivind Furuseth", "tel": "", "email": "eivind.furuseth@uis.no" }

Avdeling/enhet Handelshøgskolen ved UiS
Institutt/senter Avdeling for regnskap og rettsvitenskap

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Furuseth, Eivind (2018). Improving tax compliance in a globalized world: Norway. I: Improving tax compliance in a globalized world. International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). ISBN 978-90-8722-452-3. s. 627-646.
 • Furuseth, Eivind (2018). Norway: The remittance rule in the tax treaty between Norway and Singapore. I: Tax Treaty Case Law Around the Globe 2017. Linde Verlag Wien Ges.m.b.H. ISBN 978-3-7073-3788-4. s. 343-350.
 • Furuseth, Eivind (2018). The interpretation of tax treaties in relation to domestic GAARs. International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). ISBN 978-90-8722-479-0. 329 s.
 • Furuseth, Eivind (2016). En sammenligning av gjennomskjæringsregelen og "principal purposes test". Skatterett. ISSN 0333-2810. Volum 34. Hefte 4. s. 291-319. DOI: 10.18261/issn.1504-310X-2016-04-02.
 • Furuseth, Eivind (2016). Norway: Dividend; Article 10 of the Nordic tax treaty. I: Tax treaty case law around the globe 2015. International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). ISBN 9783707333817. s. 163-168.
 • Furuseth, Eivind (2016). Norway: GE healtcare case - Hybrid entity. I: Tax treaty case law around the globe 2015. International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). ISBN 9783707333817. s. 51-56.
 • Furuseth, Eivind (2014). Er dommer fra EU-domstolen en relevant rettskildefaktor ved tolkning av skatteavtaler?. I: Høyt skattet. Festskrift til Frederik Zimmer. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02213-0. s. 214-231.
 • Gjems-Onstad, Ole; Furuseth, Eivind; Grundekjøn, Ole Tellef; Kildal, Tor S.; Kristensen, Roy K (2019). Oppgaver i skatterett. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 978-82-05-51863-6. 397 s.
 • Gjems-Onstad, Ole; Folkvord, Benn; Furuseth, Eivind; Ferdowsi, Sanaz Ormaz (2018). Norsk bedriftsskatterett. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-49524-1. 1376 s.
 • Ferdowsi, Sanaz Ormaz; Furuseth, Eivind; Gjems-Onstad, Ole; Folkvord, Benn (2015). Norsk Bedriftsskatterett. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-48249-4. 1267 s.
 • Gjems-Onstad, Ole; Furuseth, Eivind (2013). Praktisk internasjonal skatterett og internprising. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-45504-7. 464 s.
 • Folkvord, Benn; Furuseth, Eivind (2018). Høyaktuell grunnrenteskatt.
 • Folkvord, Benn; Furuseth, Eivind (2018). Unødvendig komplisert skatterett?.
 • Folkvord, Benn; Furuseth, Eivind (2017). Klagebehandling og resursbruk.
 • Folkvord, Benn; Furuseth, Eivind (2017). Transocean og kompleksitet.
 • Folkvord, Benn; Furuseth, Eivind (2016). Statsstøtte og skatt - et skifte i europeisk skatterett?.
 • Furuseth, Eivind (2016). Nordic News 2/2015.
 • Furuseth, Eivind; Folkvord, Benn (2016). Fritaksmetode for alle.
 • Furuseth, Eivind; Folkvord, Benn (2016). Lovfesting og usikkerhet.
 • Furuseth, Eivind (2015). Nordic News 1/2015.