MENY

Åpning av Byttebua

Endelig åpner Byttebua på campus Ullandhaug! Her kan studenter og ansatte levere utstyr de ikke trenger, til glede for nye og gamle studenter.

/English below/

Q&A

Hvem drifter Byttebua?
Studentorganisasjonen Spire Stavanger, med støtte fra Universitetet i Stavanger.

Når kan jeg levere varer?
Mandag 21/10 kl. 16-17
Tirdag 22/10 kl. 16-17
Onsdag 23/10 kl. 16-17
Torsdag 24/10 kl. 16-19
Fredag 25/10 kl. 15-17.
Ellers i åpningstiden hver tirsdag kl. 12-14. Velkommen!


Hvem kan levere utstyr?
Alle

Hvem kan hente utstyr?
Studenter og ansatte ved fremvisning av student- eller ansattkort.

Hva kan jeg levere av utstyr?
Fortrinnsvis utstyr til studenthybler.

Må jeg bytte til meg utstyr?
Neida!

Når er Byttebua åpen?
Hver tirsdag, hele semesteret, fra kl. 12-14. Muligens oftere ved semesterstart og semesterslutt.


The Swap Shop opens!

Here, students and staff can deliver stuff they don't need, for the benefit of new and old students.
Drop by with donations or browse through items that other people no longer want. It’s free!

Q & A

When can I deliver stuff ?
You can deliver items 21/10, 22/10, 23/10 at. 16-17, 24/10 at 16-19, 25/10 at 15-17. Also during opening hours every Tuesday at 12-14.

Who can deliver stuff?
Everyone

Who can pick up stuff?
Students and staff.

What can I deliver?
Preferably household articles.. Not big furniture.

Do I need to bring stuff in order to take stuff?
No!

When is the Swap Shop open?
Every Tuesday, all semester, from 12-14. Possibly more often at the start of the semester/ end of the semester.

Byttebua