MENY

Filmfremvisning av "De utstøtte"

Filmen «De utstøtte» er et sterkt vitnesbyrd om stigmaet leprapasienter har blitt utsatt for. Fredag 11. oktober kl. 12.30 vises den på UiS.

Stor interesse for “De utstøtte”

Torsdag 3. oktober fikk filmen “De utstøtte” to siders oppslag i Dagen. Filmen som i disse dager har premiere under Bergen Internasjonale Filmfestival, forteller sterke historier om spedalske på Madagaskar. Regissør Hallgeir Skretting er professor ved Institutt for medie- og samfunnsfag ved UiS. Filmregissøren forteller til Dagen at interessen for de spedalske kom etter at han hadde sett lysbilder om leprarammede på Madagaskar som ung. Siden har han laget seks filmer fra Madagaskar.

 

Spedalskhet er fremdeles et aktuelt tema

Årlig blir over 208.000 mennesker rammet av leprabakterien på verdensbasis ifølge Verdens Helse Organisasjon. Mer enn halvparten av de rammede kommer fra fattige områder i India. Dagen referer til en artikkel om forsømte tropiske sykdommer publisert på nettstedet PLOS, som viser at det også i Spania er registrert flere tilfeller av spedalskhet i tidsrommet mellom 2003 og 2013. Av de rammede (168 tilfeller) viste det seg at et stort flertall var blant immigranter fra Latin Amerika.

 

Årsaker til sykdommen

Hallgeir Skretting sier til Dagen at de spanske leprapasientene gjerne er eldre mennesker som har hatt leprabasillen i kroppen. Sykdommen slår først ut når immunforsvaret blir dårligere. Dagen referer også til Lorentz Irgens, professor emeritus ved Det medisinske-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen som sier at proteinunderernæring kan føre til lepra. Dette var funnene han gjorde da det norske lepraregisteret ble analysert. Leprabasillen kan dessuten overleve i naturen blant annet i myrvann og mennesker kan derfor bli smittet uten å være i kontakt med spedalske. I dag kan leprapasienter bli behandlet på sykehus, men bakterien er fremdeles en global utfordring.

 

 

Turid Borgen og Hallgeir Skretting intervjuer Eloi Rakotomanana på Madagaskar.

Hallgeir Skretting og Turid Borgen intervjuer Eloi Rakotomanana under produksjonen av "De utstøtte" på Madagaskar.