MENY

Batteriteknologi for samferdsel og transport

Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) inviterer til møte om batteriteknologi for samferdsel og transport. Møtet er gratis og åpent for alle interesserte.

Foredrag 1: Status og framtidsutsikter for Li-ion batteriteknologi

Professor Ann Mari Svensson, NTNU

Store nasjonale satsinger på hydrogen kommer nå i flere og flere land, for å sikre betydelig reduksjon av CO2-utslipp. ​Hva må Norge gjøre med våre konkurransefortrinn for fortsatt kunne ligge i front på bruk av nullutslipps-teknologi i maritim sektor?

Hvordan kan Norge utgjøre et bidrag for bred innfasing av nullutslipps veitransport, som gjør at vi kan nå våre utslippsmål mot 2025 satt i NTP? Hva kan vi gjøre i industrien?

Foredrag 2: Utviklingen innen land, sjø og lufttransport

Sivilingeniør Eirik Børsheim, Leclanche

Teknologiske fremskritt, statlige ordninger og påfølgende prisutvikling har åpnet nye markedsområder for energilagring. E-transport markedene er i en rivende utvikling og opplever sterk vekst, men dette gir også til betydelige tekniske utfordringer.

 

Denne presentasjonen vil gi et innblikk i hvordan bransjen håndterer utfordringene, med et særskilt fokus på sikkerhet. Vi vil også se på hvordan myndigheter og klassifiseringsselskap holder tritt med utviklingen.


Møtet arrangeres i samarbeid med Tekna Stavanger.

For mer informasjon se:

Arrangementet på Facebook
Arrangementet på ntva.no