Et profilbilde

Pensjonert Førstelektor
Knut Jonas Espedal { "honorific-suffix": "Pensjonert Førstelektor", "fn": "Knut Jonas Espedal", "tel": "Telefon: 51831924", "email": "knut.j.espedal@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Rom KE D-436

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Espedal, Knut Jonas (2016). Bygningsfysikk. Byggenæringens forlag. ISBN 9788280211583.
  • Espedal, Knut Jonas (2017). From Stone to Norwegian Wood. Wessex Institute for Technology; 2017-06-13 - 2017-06-15.
  • Espedal, Knut Jonas; Jaatun, Lars Erik (2002). Kompendium i Universell utforming.