MENY

Berit Nonskar

Berit Edvarda Nonskar er ansatt som offentlig ph.d. stipendiat i Rana kommune, og er tilknyttet Nord universitet.

Berit Nonskar

Prosjektet har som utgangspunkt en ny kommunal avdeling for barn og familier bestående av jordmor- og helsestasjonstjeneste, familietjeneste og barnevern. Ved oppstart av den nye avdelingen, basert på nasjonale anbefalinger, ble samarbeidet om en tidlig innsats overfor gravide og spedbarnsfamilier intensivert. Tross gode intensjoner, har det vist seg at det er utfordrende å få den tidlige innsatsen og det samarbeidet innsatsen krever på plass.

Studien er gjennomført som et aksjonsforskningsprosjekt basert på et dialogisk og refleksivt samarbeid mellom medarbeidere, ledelse og forsker. Forskningen har til hensikten å utvikle kunnskap om hvordan en kommunal tverrfaglig innsats overfor gravide og spedbarnsfamilier, kan forstås og utvikles. Prosjektet vil også belyse på hvilke måter en slik dialogisk og refleksiv prosess kan være med å bidra til utvikling og innovasjon i et uensartet praksisfelt.