MENY

Kunstig intelligens og NORA - Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium

Daglig leder i NORA - Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium, Klas Pettersen, kommer til UiS for å fortelle om utviklingen av kunstig intelligens. Instituttleder ved Institutt for data- og elektroteknologi, Tom Ryen, vil fortelle om forskning som blir gjort ved UiS, samt mulighet til forskere og masterstudenter å benytte kunstig intelligens i sin forskning.

Klas Pettersen, daglig leder i NORA, vil gi et innblikk i utviklingen innenfor kunstig intelligens de senere årene og fortelle om konsortiet NORA, som UiS er en del av sammen med UiO, UiB, UiT, OsloMet, UiA, NMBU, NORCE og Simula. NORA er opprettet for å styrke forskning og utdanning innenfor kunstig intelligens og robotikk i Norge, se www.nora.ai.

Tom Ryen, instituttleder IDE, UiS, vil kort fortelle om ressurser og muligheter for forskere og masteroppgavestudenter ved UiS som benytter eller vurderer å benytte kunstig intelligens i sin forskning.

Nora rollup