MENY

Ny doktorgrad: – Stort potensiale i å la elevene lese krevende litteratur

Elever i ungdomsskolen som får lese krevende, skjønnlitterære tekster lar seg engasjere av det vanskelige i teksten, og de tilnærmer seg dem på en måte som er relevant for litteraturfaget. Det viser en ny doktoravhanding fra Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

Margrethe Sønneland har undersøkt hva som skjer når elever i ungdomsskolen får lese skjønnlitterære noveller som er så komplekse at selv litteraturforskere strever med å skjønne hva de egentlig handler om. Hun har funnet at elevene blir tiltrukket av tekstene, og at det er det vanskelige og uforståelige i dem som skaper nysgjerrighet og engasjement.

– Jeg ba helt vanlige skoleklasser på åttende og niende trinn om å lese tekster av Franz Kafka, Roy Jacobsen og Raymond Carver. Vanlig praksis – og også min egen praksis da jeg jobbet som lærer – er å hjelpe elevene på vei før de skal lese krevende litteratur. Læreren forklarer gjerne vanskelige ord, ber elevene se etter virkemidler, man snakker om tematikken for teksten og så videre. Men jeg var nysgjerrig på hva som ville skje dersom vi lot disse førlesingsstrategiene ligge, og heller lot elevene få snakke om tekstene i grupper i klassen. Jeg oppdaget at elevene nærmer seg tekstene med genuint engasjement og ønske om å løse problemene som tekstene er, sier Sønneland.

Hun oppdaget at elevene kom med forslag og innspill som lærere og litteraturforskere kanskje ikke selv hadde tenkt på. Dette viser at det ligger et stort potensiale i å la elevene få møte vanskelig litteratur, uten å først hjelpe dem inn i stoffet, mener hun.

– At elevene skal lære seg å tenke og diskutere og løse problemer er kanskje den viktigste oppgaven vi har i skolen. Disse funnene har betydning for den pågående diskusjonen om problemorientert undervisning og dybdelæring i norskfaget, sier Sønneland.

Velkommen til disputas
Margrethe Sønneland: Teksten som problem. En studie av litterære samtaler i ungdomsskolen
Fredag 22. november kl 10 (prøveforelesning) og 12 (disputas)
Sted: Arne Rettedals hus, Auditorium Ø-110
Tildelt emne for prøveforelesningen: Litteraturundervisningens potensial og plass for en utdannelse som rommer kvalifisering, sosialisering og subjektivering
Veileder: Professor Atle Skaftun, Lesesenteret, UiS
Bedømmelseskomité: 
1. Professor Eva Hultin, Institutionen för pedagogic, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala Universitet
2. Ph.d. Lektor Anna Karlskov Skyggebjerg, Danmarks Institut for pædagogikk og utdannelse, Aarhus Universitet
3. Førsteamanuensis Arild Bakken, Lesesenteret, Universitetet i Stavanger

      

Margrethe Sønneland portrett

Margrethe Sønneland disputerer. (Foto: Elisabeth Tønnessen)