MENY

Genmodifisering og CRISPR-teknologi – muligheter, farer og etiske problemstillinger

Norges tekniske vitenskapsakademi, Vitenskapsakademiet i Stavanger og TEKNA inviterer til åpent møte onsdag 20. november kl 18:00 i Arkeologisk museum, Peter Klows gt. 30.

Foredrag ved direktør Ole Johan Borge , Bioteknologirådet

CRISPR og andre nye genteknologiske metoder gjør det nå mulig å endre i arvestoffet i levende celler. Teknologien gir radikalt nye muligheter innenfor grunnforskning, så vel som humanmedisin og matproduksjon. I foredraget vil Borge forklare metodene, gi konkrete eksempler og ikke minst diskutere ulike etiske og samfunnsmessige konsekvenser av denne nye banebrytende teknologien.

Etter foredraget inviterer NTVA medlemmer og andre interesserte til 3 retters julemiddag i Arkeologisk museum kl 19.45. Egenandel kr 400.

Påmelding innen 13. november 


 

Ole Johan Bprge